By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 3, 5. 9., s. 420-421
Annotation: Recenze katalogu výstavy.
Article
2
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 443-471
Annotation: Studie zaměřená především na jazykovou stránku díla Ó. Łysohorského a jeho historický kontext.
Article
3
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 1, 5. 3., s. 142
Annotation: Recenze.
Article
4
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 2, 5. 6., s. 257-266
Annotation: Přehled bádání, zmíněno několik studií, které se týkají jazyka literárních a uměleckých děl.
Article
5
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 1, březen, s. 30-36
Annotation: Zpráva, uveřejněny úryvky z vzájemné korespondence.
Article
6
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [1], s. 102-107
Annotation: Glosa shrnuje vývoj divadelní činnosti od 60. let 19. stol. do r. 1945, kladně hodnotí uvádění her českých autorů.
Article
7
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [2], s. 214-242
Annotation: Zpráva, připojen přepis 27 dopisů Č. Ostravického rodinným příslušníkům, především bratrovi a švagrové.
Article
8
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [2], s. 287-288
Annotation: Zpráva.
Article
9
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [3], s. 347-350
Annotation: Zpráva, Gogol pobýval v Jeseníku 23. 8. 1845 do 23. 9. 1845, z Jeseníku odcestoval do Berlína.
Article
10
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 1, březen, s. 80
Annotation: Recenze.
Article
11
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 1, březen, s. 93
Annotation: Nekrolog žurnalisty Jana Hejreta († 2. 10. 1947)
Article
12
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [3], s. 417
Annotation: Recenze.
Article
13
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 530-547
Annotation: Zpráva, přepis 35 dopisů, převažují dopisy psané Praskem.
Article
14
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 570-571
Annotation: Recenze.
Article
15
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 572
Annotation: Recenze.
Article
16
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 572
Annotation: Recenze.
Article
17
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 48 (8), 1950, č. [1], s. 78-81
Annotation: Zpráva.
Article
18
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 48 (8), 1950, č. [1], s. 111-112
Annotation: Nekrolog J. Kvapila († 10. 1. 1950).
Article
19
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 134-141
Annotation: Stať se zabývá motivem pokladů, dokládá tento motiv řadou příkladů ze slezské lidové slovesnosti.
Article
20
...0037-6833...
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 185
Annotation: Recenze časopisu, zmiňuje texty, které se týkají Slezska.
Article