By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 450-452
Annotation: Zpráva o udělení ceny Rudolfa Medka historikovi J. Vaculíkovi a diplomatovi P. Kolářovi. Ocenění se uděluje od r. 2008 a je určeno těm, kdo...
Article
2
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 442-443
Annotation: Recenze.
Article
3
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 459-465
Annotation: Referát o konferenci.
Article
4
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci.
Article
5
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 438-441
Annotation: Recenze.
Article
6
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
7
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 6, červen, s. 187-188
Annotation: Krátká studie se zabývá vztahem Nerudy ke slovanským jazykům a ke Slovanům obecně, sleduje vlivy ruských autorů na jeho tvorbu a jeho dobovou...
Article
8
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 6, červen, s. 197
Annotation: Zpráva česko-bulharských kulturních stycích zmiňuje, že díla českých spisovatelů zde byla dohromady vydána v nákladu 330 000 svazků.
Article
9
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 7, září, s. 221
Annotation: Recenze srovnává bulharského básníka s J. Wolkerem.
Article
10
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 7, září, s. 230
Annotation: Zpráva o vydání prvního dílu Haškova románu v Číně.
Article
11
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 7, září, s. 231
Annotation: Zpráva o edičním plánu obsahuje seznam spisovatelů.
Article
12
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 8, říjen, s. 259
Annotation: Krátká studie se zabývá Poláčkovým humorem, především pak jeho společenskými dopady a měšťáckou satirou. Poláček je také srovnáván...
Article
13
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 8, říjen, s. 261
Annotation: Článek u příležitosti 90. let od narození A. Černého, zakladatele Slovanského přehledu, shrnuje jeho odborné i umělecké působení.
Article
14
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 8, říjen, s. 264
Annotation: Recenze.
Article
15
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 2, únor, s. 69-70
Annotation: Krátká studie shrnuje Tolstého život a dílo. Zvláštní pozornost je věnována jeho české recepci a sporům kolem inspirace Karlem Čapkem.
Article
16
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 2, únor, s. 71-72
Annotation: Studie se zabývá básněmi a korespondencí B. Němcové, které vyjadřovaly její postoj ke slovanstvu. Zároveň rozebírá její styky s autory jiných...
Article
17
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 2, únor, s. 73-74
Annotation: Ve stručné reportáži o životě v Polsku jsou informace o oblibě českých autorů a o chystaných překladech do polštiny.
Article
18
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 3, březen, s. 110
Annotation: U příležitosti sta let od jeho smrti je připomínáno dílo významného polonisty, pedagoga i autora J. P. Koubka.
Article
19
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 3, březen, s. 109-110
Annotation: Článek popisuje podobu studia slavistiky na FF MU s důrazem na srovnávací literaturu a jazykovědu.
Article
20
...0037-6922...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 3, březen, s. 112
Annotation: Recenze s důrazem na Halasův překlad.
Article