By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 143-147
Annotation: Nekrolog.
Article
2
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 130-142
Annotation: Studie se zabývá proměnou způsobu vnímání žánru idyly ve tvorbě M. Kukučína. Autorka analyzuje v tom kontextu dva texty, které autor nechal...
Article
3
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
4
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie se zabývá básnickou tvorbou J. Hollého. Autorka se soustřeďuje na inspirace antickou poezii v díle slovenského básníka. Studii doplňují...
Article
5
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 183-197
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Rivers of Babylon" P. Pišťanka v kontextu postmoderní literatury. Autorka se soustřeďuje na...
Article
6
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
7
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 84-86
Annotation: Zpráva o průběhu konference.
Article
8
9
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 79-80
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
10
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 76-78
Annotation: Zpráva o průběhu symposia.
Article
11
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 69-72
Annotation: Recenze.
Article
12
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 65-68
Annotation: Recenze.
Article
13
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 62-64
Annotation: Recenze.
Article
14
15
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 240-241
Annotation: Recenze.
Article
17
18
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 219-220
Annotation: Nekrolog.
Article
19
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 207-218
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Dáma" F. Švantnera. Autorka se soustřeďuje na otázky autenticity románového textu a použité...
Article
20
...0037-6973...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article