By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 3, březen, s. 180-182
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti "; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 4, duben, s. 248-250
Annotation: Úryvek z kapitoly publikovaný v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 5, květen, s. 312-314
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
4
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 468-470
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
5
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 10, říjen, s. 596-598
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
7
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 12, prosinec, s. 720-722
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
8
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 7, 12. 7., s. 420-422
Annotation: Povídka; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
9
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 7, 12. 7., s. 434-437
Annotation: Článek o první mapě Čech, již vytvořil M. Klaudyán, se do jisté míry týká i historie českého tiskařství; připojena je biografická poznámka.
Article
10
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 9, 6. 9., s. 514-515
Annotation: Článek nacházející analogii k současnému politickému diskurzu "neklábosení a makání" ve starší české literatuře, zejména v dramatu V....
Article
11
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 10, 4. 10, s. 609
Annotation: Anotace.
Article
12
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 2, únor, s. 108-[111]
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
13
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 6, červen, s. 376-378
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena biografická poznámka (s....
Article
14
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 76, 1997, č. 2, únor, s. 87-88
Annotation: O Masarykových úvahách politicko - psychologických, zejm. o jeho recenzi knihy A. Hitlera Mein Kampf; s citacemi z některých jeho dalších prací.
Article
15
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 91 (142), 2012, č. 9, 6. 9., s. 480-481
Annotation: Úvaha.
Article
16
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 84 (135), 2005, č. 9, s. 552-554
Annotation: Recenze.
Article
17
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 84, 2005, č. 11, listopad, s. 679-680
Annotation: Vzpomínky.
Article
18
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 84, 2005, č. 4, duben, s. 234-236
Annotation: Recenze.
Article
19
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 83, 2004, č. 6, s. 357
Annotation: Recenze.
Article
20
...0042-4544...
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 85, 2006, č. 5, s. 264-267
Annotation: Studie - srovnání Rossumových Robotů s roboty dnešními.
Article