By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 1-5
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989).
Article
2
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 10-20
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989).
Article
3
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 20-28
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989);...
Article
4
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 42-48
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989);...
Article
5
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 56-63
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989).
Article
7
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 2, s. 11
Annotation: K 9. 6.
Article
8
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 3, s. 113
Annotation: Úvodní poznámka k souboru příspěvků (s. 114-162) z mezinárodního sympozia k 50. výročí úmrtí K. Č. (Dobříš, prosinec 1988); otištěny...
Article
9
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 3, s. 163-167
Annotation: Recenze; Vrchlický Jaroslav.
Article
10
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 3, s. 168-172
Annotation: Recenze.
Article
11
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 32, 1989, č. 4, s. 26
Annotation: Nekrolog filologa-romanisty (31. 3. 1921 Brno-9. 9. 1988).
Article
12
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 2, s. 193-194
Annotation: Soupis 12 prací navazuje na bibliografii v Časopisu pro moderní filologii 1958.
Article
13
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 2, s. 164-170
Annotation: O filosofických zájmech romantisty.
Article
14
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 4, s. 398-399
Annotation: Nekrolog.
Article
15
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 2, s. 186-193
Annotation: Soupis.
Article
16
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 1, s. 1-4
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
17
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 11, 1968, č. 3, s. 129-140
Annotation: Studie o historii česko-francouzských literárních styků; zejména o vlivu francouzského surrealismu na českou avantgardu.
Article
18
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 29, 1986, č. 3, s. 142-154
Annotation: Předneseno na germanistické konferenci (Liblice, 12.-15. 11. 1985); o souvislostech: Stifter Adalbert s českou literaturou.
Article
19
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 24, 1981, č. 1, s. 1-5
Annotation: Srovnání českého románu s francouzským; týká se zejména: Hašek Jaroslav - Rabelais Francois; Čapek Karel - Verne Jules a France Anatole; předneseno...
Article
20
...0048-3885...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 26, 1983, č. 3/4, s. 163-174
Annotation: Stať "Lidové" prvky a "konzumní" literatura.
Article