By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 3, 16. 1., s. 67
Annotation: Recenze.
Article
2
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 8, 20. 2., s. 188-189
Annotation: Stať o Novákově kritice Biebla a následné Bieblově reakci v podobě otevřeného dopisu Novákovi (otištěn v Rudém právu 16. 6. 1929). Připojena...
Article
3
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 9, 27. 2., s. 193
Annotation: Vzpomínková báseň o Juliu Fučíkovi. V básni zmíněn také Ivan Sekanina.
Article
4
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 48, 27. 11.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
5
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 4, 22. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
6
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 5, 29. 1., s. 101-103
Annotation: Obsáhlá recenze básnické sbírky.
Article
7
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 5, 29. 1., s. 116
Annotation: Recenze nového vydání knihy povídek.
Article
8
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 5, 29. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
9
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 6, 5. 2., s. 140
Annotation: Zpráva o činností Krajského nakladatelství Gottwaldov.
Article
10
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 6, 5. 2.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
11
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 7, 12. 2., s. 167
Annotation: Dopis čtenáře k Šimůnkově kritice (Tvorba 24, 1959, č. 4, 22. 1., s. 92) Vohryzkova článku (Květen, prosinec 1958). Čtenář odsuzuje Vohryzka.
Article
12
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 7, 12. 2.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
13
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 8, 19. 2.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
14
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 17, 24. 4., s. 399-400
Annotation: Stať k výročí 75 let od narození Jaroslava Haška o jeho méně známé literární činnosti dramatické (v kabaretu U bratří Makabejských) a...
Article
15
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 18, 1. 5.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
16
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 212
Annotation: Výsměšná kritická glosa ke článku v německých novinách, podle nějž byl Arnošt Lustig podrobován výslechům kvůli svým stykům s Borisem...
Article
17
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
18
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 34, 21. 8., s. 798
Annotation: Vzpomínka na okouzlení sbírkou Antonína Sovy.
Article
19
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 34, 21. 8.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
20
...0139-5513...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 35, 28. 8., s. 822-823
Annotation: Zpráva z divadelního festivalu.
Article