By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- s. 257-267
Annotation: Doslov - interpretační studie; - s ediční poznámkou R. Adama, s Vysvětlivkami (s. 252-256).
Book Chapter
2
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1993, č. 3, léto, s. 8-9, 29-32
Annotation: Vzpomínka na filmové zážitky z dětství, zejména film King Kong.
Article
3
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1993, č. 4, podzim, s. 16
Annotation: O své tvorbě; jeden z příspěvků v sérii (s. 14-16) Malá pražská zastavení s krajany.
Article
4
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1993, č. 4, podzim, s. 28
Annotation: Zenkl Petr; recenze.
Article
5
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 2, 1993, č. 4, podzim, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
6
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 14, 1992, č. 1, únor, s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
7
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 14, 1992, č. 1, únor, s. 25
Annotation: Biografická poznámka.
Article
8
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 14, 1992, č. 2, duben, s. 26-27
Annotation: Slomek Jaromír; kritický rozbor jeho recenze [LtN 2, 1991, č. 46, s. 5, 14. 11.; podepsáno (Sl.)]; úvaha o žánru recenze-noticky.
Article
9
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 13, 1991, č. 2, duben, s. 17-18
Annotation: O její spisovatelské a nakladatelské činnosti; též o: Škvorecký Josef.
Article
10
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 13, 1991, č. 2, duben, s. 25-26
Annotation: O svých zkušenostech s literární kritikou; mj. o kampani proti jeho románu Zbabělci.
Article
11
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 13, 1991, č. 3/4, červen/září, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka sportovního činovníka na úsilí vydat knihy J. F. v 8O. letech; též o okolnostech jejich exilového vydání u: Strož Daniel.
Article
12
...0226-3068...
In: Západ. -- ISSN 0226-3068. -- s. 3-7
Book Chapter
13
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 2, srpen, s. 26-27
Annotation: Recenze.
Article
14
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 1, květen, s. 20-22
Annotation: Přehledová stať.
Article
15
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 1, květen, s. 31
Annotation: Referát o premiéře aktovky Vernisáž v Solar Stage, Toronto; přel. Blackwellová Vera.
Article
16
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 1, květen, s. 12-15
Annotation: Hlavně o důvodech jeho emigrace v říjnu 1978.
Article
17
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 2, srpen, s. 31-32
Annotation: Studie.
Article
18
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 2, srpen, s. 14-15
Annotation: Rozhovor.
Article
19
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 2, srpen, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
20
...0226-3068...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 1, 1979, č. 4, prosinec, s. 22-26
Annotation: Rozhovor, mj. o: Scheinflugová Olga.
Article