By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 10, 9. 3., s. 11
Annotation: Recenze esejů o slovenských a též českých (Nezval Vítězslav) spisovatelích.
Article
2
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: O problémech s uváděním jména T. G. M. v knihách v r. 1975; mj. : Vočadlo Otakar, Anglické listy Karla Čapka; Čapek Karel; též v monografii...
Article
3
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k Polákově invektivě proti Melantrichu, kde byl v té době šéfredaktorem K. H.; jde o Polákovu monografii Petr Bezruč (1977).
Article
4
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 1, 4
Article
5
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Komentář k zde otištěné básni Kameny mluví česky (15. 11. 1989).
Article
6
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 2
Annotation: Recenze prvého svazku Malé řady Dramatického umění.
Article
7
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 3
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., která se konala 12.-13. 12. 1989).
Article
8
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 4
Annotation: Společnost bratří Čapků - o její historii; Čapek Karel, Čapek Josef.
Article
9
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 6
Annotation: Otištění tří dopisů K. Č. ze souboru korespondence, připravovaného M. Dandovou v rámci Spisů K. Č.
Article
10
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 8
Annotation: U ukázky (s. 8-9); J. F. byl ředitelem nakl. F. Borový.
Article
11
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 10-11
Annotation: Rozhovor.
Article
12
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Čapek Josef.
Article
13
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Projev na výstavě ze života a díla bratří Čapků v Malých Svatoňovicích 7. 7. 1946; Čapek Josef.
Article
14
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 12
Annotation: Vzpomínka.
Article
15
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 13
Article
16
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 4, 25. 1., s. 3
Annotation: Zasláno k článku Pytlík Radko (Kmen, č. 1); jde o bibliografii Kritiky slov.
Article
17
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
18
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 14
Annotation: Recenze; Čapek Karel.
Article
19
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
20
...0231-553X...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 1, 4. 1., s. 16
Annotation: O svém vztahu k dílu K. Č.
Article