By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 84-102
Annotation: Studie o románech E. Otta "Das Ende. Ein Roman vom Zusammenbruch der Südfront 1918" a R. Mimry "Batterie 4" a "Im Schatten des 3. November", v nichž...
Article
2
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 126-146
Annotation: Studie o české fantasy literatuře a fantazijní literatuře bezprostředně po první světové válce.
Article
3
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 158-205
Annotation: Dopisy B. Markalouse (J. Johna) K. Hradeckému z let 1914-1918; dopisy jsou doplněny úvodním komentářem M. Šubrtové a její závěrečnou ediční...
Article
4
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 206-216
Annotation: Vzpomínky M. Stuchla, doplněné úvodem a ediční poznámkou J. Bílka.
Article
5
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 272-286
Annotation: Studie o digitalizaci fondu J. V. Sládka v LA PNP.
Article
6
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 324-330
Annotation: Stať o osobním fondu J. Seiferta v LA PNP.
Article
7
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 50, 2018, s. 332-341
Annotation: Stať o fondu grafika a malíře V. Boudníka, který je uložen v LA PNP.
Article
8
9
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 29-55, 134-139
Annotation: Studie. První část se zabývá recepcí Klímova díla, část druhá rozebírá Klímovy rukopisy a má části Vizuální rétorika rukopisu, "Torzo...
Article
10
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 57-76
Annotation: Komentovaná edice básní. Rukopisné ukázky jsou otištěny na s. 140-143.
Article
11
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 79-91
Annotation: Studie, která v závěru obsahuje soupis Rukopisy memoárových děl Václava Štecha. Obrazová část týkající se V. Štecha je otištěna na s....
Article
12
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 93-104, 150-157
Annotation: Studie, jejíž první část pojednává o nepublikovaném eseji K pramenům umění, ve kterém se autor zabývá otázkami vzniku uměleckého díla,...
Article
13
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 201-218, 247-251
Annotation: Studie. Obrazová příloha je otištěna na s. 247-251.
Article
14
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 237-245
Annotation: Studie popisuje dvě varianty básně Sedm let (první je součástí skladby Nový don Quijote, druhá vyšla v revue Život na jaře v r. 1942) a na...
Article
15
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 261-270
Annotation: Medailon a popis fondu. Dvě fotografie G. P. jsou otištěny v obrazové příloze na s. 281-282.
Article
16
17
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 276-279
Annotation: Zpráva.
Article
18
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 7-10
Annotation: Úvod k 44. svazku Literárního archivu, který má název Autor a jeho archiv. Tomuto tématu je věnován první blok sborníku, druhý blok obsahuje...
Article
19
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 107-129, 160-166
Annotation: Edice korespondence. Obrazová část týkající se těchto autorů je otištěna na s. 160-166.
Article
20
...0231-5904...
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 44, 2012, s. 169-174
Annotation: Studie zkoumající způsob zápisu básní a jejich uchovávání a vztah našich básníků k digitálním technologiím. Zmíněni uvedení autoři,...
Article