By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 2-7
Annotation: Autor v rozhovoru komentuje svou sbírku básní Venuše z Mélu. Následují úryvky.
Article
2
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 8-10
Annotation: Recenze. Autor srovnává román K. Nového Plamen a vítr s jeho původní podobou Městečko Raňkov. Hlavní postavu pekaře Chluma srovnává s pekařem...
Article
3
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 11-14
Annotation: Recenze. Připojen úryvek z knihy.
Article
4
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, leden/únor, s. 45-48
Annotation: Ukázka z knihy. Autor vzpomíná na setkání s Adolfem Heydukem.
Article
5
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, leden/únor, s. 49-50
Annotation: Ukázka ze studie k osobě a dílu ostravského básníka Ó. Łysohorského. Otištěny ukázky dvou básní.
Article
6
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, září/říjen, s. 54-55
Annotation: Úryvek ze stati o próze J. Glazarové otištěné v Literárních novinách.
Article
7
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, březen/duben, s. 33-35
Annotation: Autor komentuje nové vydání svého románu; jako inspiraci zmiňuje dopis od čtenáře.
Article
8
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, březen/duben, s. 54-57
Annotation: Tři otištěné básně jsou doplněny biografickou poznámkou.
Article
9
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 2-5
Annotation: Tři otištěné básně jsou doplněny informací o knize a autorovi.
Article
10
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 6-11
Annotation: Ukázka z knihy je doplněna biografickou poznámkou.
Article
11
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 15-16
Annotation: Autor komentuje svoji knihu.
Article
12
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 12-14
Annotation: Rozhovor s E. Hončíkem o jeho spisovatelské činnosti.
Article
13
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 15-17
Annotation: Recenze.
Article
14
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 18-22
Annotation: Úryvek z pamětí V. Nezvala.
Article
15
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 23-24
Annotation: Dvě otištěné básně jsou uvedeny informací ke sbírce.
Article
16
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 25-28
Annotation: Recenze.
Article
17
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 29-33
Annotation: Úryvek z Kubkovy knihy Na vlastní oči, která obsahuje črty o osobnostech české kultury. Zde o V. Nezvalovi.
Article
18
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 34-37
Annotation: Ukázka z díla je uvedena poznámkou o tvorbě L. Aškenazyho.
Article
19
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 42-43
Annotation: Ukázka ze sbírky J. Dewettera je uvedena poznámkou k autorově tvorbě.
Article
20
...0231-5939...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [6], 1959, listopad/prosinec, s. 44-46
Annotation: Recenze.
Article