By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 119-149
Annotation: Studie o filosofických konceptech a myšlenkách, které ovlivnily myšlení J. A. Komenského a R. Baxtera.
Article
2
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 187-211
Annotation: Studie pojednává o nedokončeném textu J. Patočky "Transcendentalia a kategorie"; připojen překlad Patočkovy studie do angličtiny.
Article
3
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 249-253
Annotation: Nekrolog.
Article
4
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 63-92
Annotation: Autorky se ve své studii zabývají nově objevenou korespondencí J. A. Komenského a T. J. van Almeloveena. Ke studii jsou připojeny vybrané dopisy...
Article
5
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 125-128
Annotation: Recenze.
Article
6
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 129-134
Annotation: Recenze.
Article
7
8
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 153-159
Annotation: Recenze.
Article
9
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 30 (54), 2016, s. 221-225
Annotation: Recenze.
Article
10
11
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 25 (49), 2011, s. 125-172
Annotation: Studie doprovázející edici listů biskupa J. Laneckého M. Konečnému.
Article
12
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 25 (49), 2011, s. 199-219
Annotation: Studie.
Article
13
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 25 (49), 2011, s. 253-268
Annotation: Recenze knihy s podtitulem Diskursy manželství v české literatuře raného novověku.
Article
14
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 25 (49), 2011, s. 316-320
Annotation: Recenze.
Article
15
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 7-35
Annotation: Studie analyzující pozici eschatologie jako zdroje etiky v historiografii a ediční praxi veleslavínského okruhu; s přílohami (s. 37-41).
Article
16
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 133-176
Annotation: Přehledová studie, s oddíly: Gespaltenheit und Ambivalenz in Comenius Denkansatz?; Comenius - ein "moderner" Denker?; Comenius' Dilucidatio als Kennzeichnung...
Article
17
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 179-188
Annotation: Komentář k edici dokumentů ze stockholmského archivu (s. 189-211).
Article
18
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 213-218
Annotation: Úvodní komentář k edici tří dopisů z pozůstalosti D. Mahnkeho (s. 219-223).
Article
19
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 231-235
Annotation: Recenze německého vydání dvou částí Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum...).
Article
20
...0231-5955...
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 18 (42), 2004, s. 281-286
Annotation: Recenze sborníku 19 příspěvků ze tří shromáždění konaných v srpnu a září 2000 na počest 400. výročí úmrtí T. Hájka; s komentovaným...
Article