By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 51-65
Annotation: Studie srovnávající časopisecké ukázky z románu publikované v letech 1924-1929 s knižním zněním a osvětlující vývoj textu; z 10 ukázek...
Article
6
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 159-164
Annotation: Analytická studie zařazující tzv. Krakovský rukopis (staročeský text uložený v dominikánském klášteře v Krakově, českým badatelům dostupný...
Article
7
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 167-178
Annotation: Edice rukopisu vzpomínek F. Brábka uloženého v LA PNP ve fondu autora (poprvé otištěno ve Sborníku Společnosti Jaroslava Vrchlického VII, 1921-1923,...
Article
8
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 181-185
Annotation: Studie o tzv. topografii či encomion, podrobněji zaměřená na antickou motiviku humanistické chvály Olomouce.
Article
9
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 199-208
Annotation: O tematickém i motivickém vlivu G. Trakla na českou literaturu (zejména poezii), zprostředkovaném překlady B. Reynka (1917, 1924) a L. Kundery (1965);...
Article
10
11
12
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 84. Studia bohemica, sv. 9. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2004, s. 245-247
Annotation: Jubilejní medailon; - s připojenou bibliografií.
Article
13
14
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 72. Studia bohemica, sv. 8. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2000, s. 21-27
Annotation: O třech kronikách Valašského Meziříčí z období třicetileté války (vydaných v uvedeném souboru), autoři: O. Sivý, J. Fučík a anonymní...
Article
15
19
...0231-634X...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica, sv. 72. Studia bohemica, sv. 8. -- ISSN 0231-634X. -- R. 2000, s. 79-84
Annotation: Analytická studie; srovnání Werichovy pohádky se syžetovými zdroji - s renesanční facetií z Frantových práv a s její pozdější veršovanou...
Article