By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
2
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
3
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
4
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 66-76
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 76).
Article
5
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 8-27
Annotation: Esej o hlavních charakteristikách současné slovenské literatury (v návaznosti na koncepci literárního postmodernismu P. Zajace).
Article
6
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 29-38
Annotation: Článek o L. Mňačkovi.
Article
7
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 44-48
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 48).
Article
8
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 49-59
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 59).
Article
9
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 60-81
Annotation: Drama; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 81).
Article
10
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 1, s. 82-84
Annotation: Recenze.
Article
11
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 97-100
Annotation: Recenze.
Article
12
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 91-94
Annotation: Recenze.
Article
13
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 14-25
Annotation: Báseň; připojeny poznámka k básni (s. 24-25) a bio-bibliografická poznámka (s. 25).
Article
14
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 3-13
Annotation: Článek o využití motivu outseiderství v literární tvorbě G. Vámoša a S. Becketta; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 13).
Article
15
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 44-64
Annotation: Článek; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 64).
Article
16
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 65-69
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 69).
Article
17
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 70-80
Annotation: Próza.
Article
18
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 81-85
Annotation: Recenze.
Article
19
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 2, s. 85-90
Annotation: Recenze.
Article
20
...0231-6714...
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 7, s. 85-90
Annotation: Polemika s článkem V. Komorovské (zveřejňovaným na pokračování v časopise "Romboid"), který byl věnován dějinám Asociácie organizácií...
Article