By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 81-84
Annotation: Studie se věnuje otázce přístupu k ženě v české literatuře 16. století.
Article
2
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 85-90
Annotation: Studie se zabývá obrazem ženy ve spisu "Politia historica", a to s důrazem na rozdíly v jejím postavení a úlohách ve vztahu k muži.
Article
3
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 185-193
Annotation: Studie se zabývá dobovým pohledem na život městských žen v kramářských písních.
Article
4
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 11, 1993, s. 228-236
Annotation: Studie zahrnuje rozsáhlé ukázky dvou pamfletů psaných jednak jako drama pro bramborové divadlo, jednak jako kramářskou píseň, v nichž jsou líčeny...
Article
5
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 13, 1996, s. 371-385
Annotation: Studie mj. o monografii B. Lundt "Melusine und Merlin im Mittelalter".
Article
7
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 115-126
Annotation: Upravený referát z uvedené konference.
Article
8
9
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 351-365
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci.
Article
10
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 367-400
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci; s obrazovou dokumentací.
Article
11
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 401-413
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci; s tabulkami.
Article
12
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 415-423
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci.
Article
13
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 20, 2002, s. 489-533
Annotation: Přehledový soupis; s podrobným popisem vydaných svazků, s bibliografií obsahu (525 položek), se jmenným a tematickým rejstříkem.
Article
14
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 77-139
Annotation: Příspěvek na konferenci; s příl. (s. 114-139), zejména soupisy: Zastoupení literátského bratrstva v městské radě v Českém Brodě v letech...
Article
15
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 141-159
Annotation: Příspěvek na konferenci; s příl. Tabulky (s. 157-199, sociální složení osob a nejštědřejší dárci).
Article
16
17
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 167-175
Annotation: Příspěvek na konferenci; na závěr připojen seznam: Předsedové Měšťanské besedy (s. 175, 17 jmen).
Article
18
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 199-210
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
19
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 325-334
Annotation: Příspěvek na konferenci (doplněk k referátu J. a T. Ratajových); "Vančurův dům" se začalo říkat domu, který si v letech 1932-1933 postavil...
Article
20
...0231-7443...
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 351-358
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article