By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 8 (29), 2013, č. 10, s. 33-34
Annotation: O polistopadové činnosti literárního odboru Umělecké besedy.
Article
2
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 52-53
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy v jarním semestru r. 2010, věnovaných mj. knihám J. Pechara, A. Bajaji a M. Matzenauera.
Article
3
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 52-53
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy v podzimním semestru r. 2010, věnovaných mj. knihám Z. Janíka, J. Štroblové, I. Hurníka a R. Čechury.
Article
4
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 52-53
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy, věnovaných mj. knihám J. Hrubého, I. Klímy, K. Erbové, V. Noskové, J. Dědečka, I. Hurníka, D. Fischerové...
Article
5
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 61-62
Annotation: Soubor nekrologů, mj. o B. Zelenkovi, J. Hrašem, M. Jungmannovi, E. Petrové, L. Kybalové a dalších.
Article
6
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 8 (29), 2013, č. 10, s. 5-10
Annotation: O vzniku a prvních letech existence Umělecké besedy a o jejím prvním starostovi J. Wenzigovi a prvním předsedovi literárního odboru V. Vávrovi;...
Article
7
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 8 (29), 2013, č. 10, s. 36
Annotation: Blahopřání I. Hurníkovi k jeho 90. narozeninám (jako úvod k akrostichu V. Daňka na téže straně).
Article
8
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 8 (29), 2013, č. 10, s. 36
Annotation: Báseň k 90. narozeninám I. Hurníka.
Article
9
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 2-3
Annotation: Nekrolog o E. Petrové; předneseno na jejím pohřbu ve strašnickém krematoriu v Praze 5. 3. 2012.
Article
10
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 37-38
Annotation: Rozhovor o kroužku osobností především z oblasti vážné hudby, jehož je I. H. členem; mj. též o literární činnosti některých dalších...
Article
11
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 42-44
Annotation: Vzpomínka na V. D., s rozsáhlejším redakčním úvodem o jeho vztahu k Umělecké besedě.
Article
12
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 12-13
Annotation: Úvaha o pojmu "generace" v umění, zvláště v poválečné české literatuře.
Article
13
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 16-17
Annotation: Úvaha o pojmu "generace" v umění, zvláště v poválečné české literatuře.
Article
14
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 19-21
Annotation: Úvaha o roli komunistické ideologie v poválečném literárním životě a o významu pojmu "generace" v tomto kontextu.
Article
15
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 22-23
Annotation: Vzpomínka P. Buksu ve švýcarském exilu.
Article
16
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 25
Annotation: Úvaha o významu generačního a jiného seskupování umělců.
Article
17
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 30-31
Annotation: Úvaha o roli komunistické ideologie v poválečném literárním životě a o významu pojmu "generace" v tomto kontextu, se vzpomínkou na autorova...
Article
18
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 32
Annotation: Úvaha o pojmu "generace".
Article
19
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 37
Annotation: Úvaha o významu pojmu "generace", uměleckých skupin a o chvílích zasvěcení.
Article
20
...0231-8539...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 6 (27), 2011, č. 8, s. 36
Annotation: Úvaha o pojmu "generace" v literatuře, zejména v autorově americkém exilu.
Article