By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 27, 1999, s. 73-79
Annotation: Studie; původně in: Židovská ročenka 5750 (1989/90).
Article
2
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 27, 1999, s. 85-90
Annotation: O vztahu P. Jilemnického a B. Václavka.
Article
3
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 28, 2000, s. 110-111
Annotation: Poznámka o publikaci nalezené ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci, zejména o vzpomínce medika J. Stuny na vězněného básníka.
Article
4
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 26, 1998, s. 112-114
Annotation: Nekrolog autora knihy Treblinka, slovo jak z dětské říkánky.
Article
5
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 26, 1998, s. 89-99
Annotation: Medailon.
Article
7
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 25, 1997, s. 143-147
Annotation: Referát o filmovém ztvárnění Českou televizí.
Article
8
9
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- R. 1978, č. 8, s. 3-29
Annotation: S ukázkami z prozaického a básnického díla, se soupisem pramenů a edič. poznámkami.
Article
10
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- Sv. 24, 1996, s. 55-63
Annotation: Studie; s obrazovou dokumentací (s. 66-70).
Article
11
...0232-0452...
In: Terezínské listy. -- ISSN 0232-0452. -- R. 1976, č. 6, s. 29-32
Annotation: O životě a díle L. K.; mj. o jeho překladech díla J. Nerudy, K. H. Borovského aj. do němčiny.
Article