By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 3, 1949, č. 2, 15. 8., s. 217-224
Annotation: Kritika.
Article
2
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 4, 1950, č. 10, 22. 11., s. 845-848
Annotation: Recenze edice Knihovničky úderníků.
Article
3
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 4, 1950, č. 11, 10. 12., s. 874-883
Annotation: Článek srovnává buržoazní umění a socialistické umění a jejich vztah ke společnosti. Charakterizuje socialistické umění. Převzato z časopisu...
Article
4
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 4, 1950, č. 12, 30. 12., s. 945-949
Annotation: Stať specifikuje, jak se komunistický tisk podílí na budování, propagaci a obraně socialismu.
Article
5
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 5, 1951, č. 3, 30. 3., s. 241-243
Annotation: Stať se věnuje sovětské beletrii, která autora inspirovala. Dále kritizuje stav československé technické a odborné literatury.
Article
6
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 5, 1951, č. 5/6, 15. 6., s. 459-470
Annotation: Stať u příležitosti 30. výročí založení Komunistické strany Československa se věnuje jejímu podílu na budování socialistické kultury....
Article
7
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 6, 1952, č. 6, 9. 8., s. 488-495
Annotation: Recenze.
Article
8
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 6, 1952, č. 6, 9. 8., s. 495-496
Annotation: Zpráva o novém časopise vydávaném Československo-sovětským institutem.
Article
9
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 6, 1952, č. 8, 4. 10., s. 635-659
Annotation: Studie se věnuje vědeckým přístupům historiků od začátku 19. století (F. Palacký, J. Goll, J. Pekař, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý), na nichž...
Article
10
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 4, 9. 6., s. 359-364
Annotation: Recenze.
Article
11
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 5, 30. 6., s. 445-463
Annotation: Stať se zabývá zákony umění, funkcí umění ve společnosti a marxisticko-leninskou estetikou. Srovnává druhy a podmínky kapitalistického a...
Article
12
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 11, 1957, č. 4, duben, s. 360-372
Annotation: Studie odmítá dogmatické pojetí marxistické literární teorie, jejíž "kategorie a pojmy mají naprosto závaznou platnost, nepodléhají vývoji...
Article
13
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 11, 1957, č. 8, srpen, s. 753-755
Annotation: Komentář k článku V. Ivanova "Talent a světový názor v umělecké tvorbě" (Kommunist, č. 7 [1957]).
Article
14
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 6, 20. 7., s. 550-552
Annotation: Dopis zaslaný redakci polemizuje se článkem J. Macka "Proti kosmopolitismu ve výkladu našich národních dějin" (Roč. 6, 1952, č. 8, 4. 10., s....
Article
15
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 7, 20. 8., s. 608-621
Annotation: Studie se zabývá recepcí a interpretací husitské tradice v českých zemích od jejího vzniku do 50. let 20. století. Věnuje se tematizaci husitství...
Article
16
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 7, 1953, č. 8, 30. 9., s. 666-675
Annotation: Stať o J. Fučíkovi u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí.
Article
17
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 8, 1954, č. 3, 15. 3., s. 340-344
Annotation: Recenze.
Article
19
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 11, 1957, č. 11, listopad, s. 1027-1037
Annotation: Stať je odpovědí na kritiku dogmatismu a socialistického realismu po XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Zabývá se obtížemi, které...
Article
20
...0322-905X...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 12, 1958, č. 1, leden, s. 52-63
Annotation: Studie interpretuje dílo F. Kafky z hlediska zacházení se společenskou problematikou v kapitalistické společnosti. Kafkovy sympatie k dělnické...
Article