By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 86, 2017, s. 608-609
Annotation: Zpráva o konferenci "Knižní kultura 19. století" (20.-21. 9. 2017).
Article
2
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 86, 2017, s. 537-557
Annotation: Studie se mj. věnuje přátelství F. Teplého a J. Š. Baara a obsahuje úryvky z jejich korespondence a pamětí F. Teplého; připojena obrazová příloha.
Article
3
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 1, s. 24-30
Annotation: Studie se věnuje počátkům obrozeneckých snah v Českých Budějovicích. Věnuje se mj. vlasteneckým buditelům mezi klérem a učiteli, českému...
Article
4
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 2, s. 16-21
Annotation: Studie se věnuje počátkům národního obrození v Jindřichově Hradci. Dále se věnuje osobě a činnosti dr. J. Procházky a připomíná 100. výročí...
Article
5
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 2, s. 21-25
Annotation: Stať se věnuje okolnostem příchodu P. J. Šafaříka do Prahy. Přetiskuje korespondenci F. Palackého a E. Černína, která se týká finanční...
Article
6
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 2, s. 29-32
Annotation: Stať obsahuje krátké biografické informace k následujícím spisovatelům, umělcům a kulturním pracovníkům: V. Křížek, M. Kolář, J. F. Činoveský,...
Article
7
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 3, s. 65-75 a č. 4, s. 103-118
Annotation: Po úvodní stati následuje přetištěná korespondence (25 dopisů).
Article
8
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 3, s. 76-90
Annotation: Studie se věnuje krátkému pobytu J. K. Tyla v Táboře v roce 1851 a jeho spolupráci s nakladatelem I. L. Kobrem na nezdařeném vydání Tylových...
Article
9
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 3, s. 95
Annotation: Poznámka přetiskuje znění dopisu, v němž J. Pohořelý sděluje, že je autorem povídky "Statný Beneda", jež byla připsána J. K. Tylovi.
Article
10
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 4, s. 97-100
Annotation: Stať navazuje na domněnku F. M. Bartoše (Jihočeský sborník historický XV.), že P. Chelčický je totožný s P. Záhorkou, a sestavuje rodokmen...
Article
11
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 1, s. 14-19
Annotation: Studie popisuje a rozebírá rukopisnou německo-latinskou kroniku ze 17. století uloženou v českobudějovickém archivu. Věnuje se osobě a činnosti...
Article
12
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 1, s. 28-29
Annotation: Poznámka se věnuje barokní hře, o níž se zmiňuje rukopisný sborník z roku 1690.
Article
13
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 1, s. 32
Annotation: Anotace.
Article
14
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 2, s. 49-55
Annotation: Biografická studie.
Article
15
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 2, s. 65-66
Annotation: Poznámka se věnuje situaci zámeckého divadla na Hluboké a jeho programu na přelomu 18. a 19. století.
Article
16
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 3/4, s. 99-109
Annotation: Studie rozebírá prózy K. Klostermanna, J. Herbena, J. Roubíčka-Hradeckého, J. Hůlky, J. Rybáka, M. Duškové aj.
Article
17
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 3/4, s. 124-127
Annotation: Kritika.
Article
18
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 3/4, s. 130-131
Annotation: Stať se věnuje časopisu Lužičan a Tábor a vypočítává, kteří spisovatelé ruchovské generace do něj přispívali.
Article
19
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 27, 1958, č. 1, s. 9-15
Annotation: Studie se věnuje rukopisu z rožmberského archivu, v němž V. Březan zpracoval privilegia Starého města pražského. Rukopis popisuje. Podrobněji...
Article
20
...0323-004X...
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 27, 1958, č. 1, s. 30-32
Annotation: Kritika.
Article