By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2001. Germanistica Pragensia, sv. 17. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2003, s. 107-115
Annotation: Přehledová stať o přijetí literární vědy Pražské školy v Dánsku, Norsku a Švédsku v letech 1971-2000.
Article
3
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2001. Germanistica Pragensia, sv. 17. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2003, s. 117-121
Annotation: Několik poznámek k překladu, jeho teorii, kritice a výuce.
Article
4
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2001. Germanistica Pragensia, sv. 17. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2003, s. 141-146
Annotation: Přehledová stať o česko-islandských literárních vztazích; s přehledem české literatury přístupné v knihovnách v Reykjavíku.
Article
5
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2001. Germanistica Pragensia, sv. 17. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2003, s. 149-152
Annotation: Jubilantčina výběrová bibliografie, s oddíly: Bücher, Abhandlungen, Vor- und Nachworte, Artikel in Zeitschriften und Zeitungen, Übersetzungen.
Article
8
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 43-53
Annotation: Přehledová studie; s přílohou: Das Testament von Ch. H. Spiess (s. 51-53).
Article
9
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 55-60
Annotation: Studie představující literárněhistorické dílo žáka Augusta Sauera, zejména jeho uvedenou monografii.
Article
10
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
11
12
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 83-96
Annotation: Portrét K. H. Seibta, působícího od r. 1764 na pražské univerzitě.
Article
14
16
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 1997. Germanistica Pragensia, sv. 14. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1999, s. 17-24
Annotation: Přehledová stať, s oddíly: Werdegang; Jahre an der Prager Germanistik; Exil und Rückkehr.
Article
17
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 1997. Germanistica Pragensia, sv. 14. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1999, s. 25-34
Annotation: Výběrová bibliografie (172 zázn.), s oddíly: Bücher; Vor- und Nachworte; Artikel in Zeitungen, Zeitschriften und Sammelbänden.
Article
19
...0323-0716...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 1997. Germanistica Pragensia, sv. 14. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1999, s. 51-54
Annotation: Recenze uvedené kischovské monografie (disertace) vídeňského autora M. G. P.
Article