By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 89-98
Annotation: Kritická stať o soudobých divadelních (činoherních) scénách v Brně.
Article
2
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 98-105
Annotation: Stať o prozaických dílech M. Pujmanové.
Article
3
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 105-110
Annotation: Poznámky o osobnosti a literárních názorech J. Mahena.
Article
4
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- R. 1957, s. 7-8
Annotation: Úvodní slovo redakce.
Article
5
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 7-8
Annotation: Mj. o nominaci spisovatelů na Státní cenu za literaturu pro rok 2005.
Article
6
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 9-11
Annotation: Bio-bibliografické poznámky o nových členech Obce spisovatelů.
Article
7
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 12-17
Annotation: Článek o sympoziu, které se konalo 26. 4. 2004 v pražském Karolinu; otištěn jeden z příspěvků.
Article
8
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 22-24
Annotation: Zpráva, laudatio a poděkování.
Article
9
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 25
Annotation: Přehled oceněných.
Article
10
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 25-26
Annotation: Přehled oceněných.
Article
11
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 26-28
Annotation: Zpráva a Laudatio.
Article
12
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 17
Annotation: Zpráva o diskusním fóru o pracovní verzi dokumentu nazvaného Koncepce umění na období let 2007-2013.
Article
13
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 17-18
Annotation: Úvaha.
Article
14
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 28-29
Annotation: Zpráva, připojeno laudatio J. Šulce; Cenou F. Kriegla byli odměněni "všichni českoslovenští občané německé národnosti, kteří v letech 1938-1945...
Article
15
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 31
Annotation: Zpráva.
Article
16
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 31-32
Annotation: Zpráva; připojeno laudatio J. Holého.
Article
17
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 38-39
Annotation: Zprávy a nekrology.
Article
18
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 42-45
Annotation: Reportáž z valné hromady Obce spisovatelů 4. 12. 2004; mj. o L. Vaculíkovi a jeho vystoupení 27. 6. 1967 na čtvrtém sjezdu Svazu spisovatelů.
Article
19
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 47-50
Annotation: Rozhovor s majiteli nakladatelství.
Article
20
...0416-2099...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 50-51
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Práh.
Article