By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 666-668
Annotation: Stať o soudobé české próze.
Article
2
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 669-670
Annotation: Stať o básnické tvorbě M. Macourka, M. Holuba, L. Dvořáka, I. Štuky a J. Bruknera.
Article
3
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 670-673
Annotation: Stať o soudobé slovenské próze a poezii.
Article
4
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 696
Annotation: Redakční komentář.
Article
5
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 698
Annotation: Redakční poznámka reagující na další z útoků na časopis Květen ze strany J. Hájka.
Article
6
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 698-699
Annotation: Článek o soudobé situaci herců oblastních divadel.
Article
7
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 12, říjen 1958, s. 706
Annotation: Recenze.
Article
8
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 720
Annotation: Poznámky o soudobém českém a tzv. západním umění.
Article
9
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 753
Annotation: Rozhovor s J. Suchým a I. Vyskočilem o vznikajícím Divadle Na zábradlí.
Article
10
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 756
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na polemiky, jež se rozběhly po autorových výpadech vůči časopisu Květen.
Article
11
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 758-760
Annotation: Rozhovor.
Article
12
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 761
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 761
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 762
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 13, listopad 1958, s. 762
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 769-772
Annotation: Studie o české společnosti, kultuře - a socialismu.
Article
17
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 780-785; roč. [4], 1959, č. 1, s. 25-27
Annotation: Studie o soudobé české próze.
Article
18
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 786
Annotation: Článek o množství básní, jež jsou zasílány do literárních časopisů, a o jejich kvalitativní nevyváženosti.
Article
19
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 798
Annotation: Článek o začínajících autorech a (nízké) úrovni textů, které redakce literárních časopisů od mladých autorů dostávají.
Article
20
...0451-1158...
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 799-801
Annotation: Rozhovory.
Article