By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 2
Annotation: O diskusi ministerského orgánu (DDR) 3. 10. s příspěvky J. Kopeckého, Fr. Götze a E. A. Saudka a o uctění Tylovy památky u jeho plzeňského...
Article
2
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 9
Annotation: Referát o výstavě k 360. výročí Komenského narození.
Article
3
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Poznámka o výstavě ke Kollárovu jubileu v Národním muzeu.
Article
4
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání dvou Aškenazyho knih v berlínském nakladatelství Dietz, časopiseckém otištění několika próz a recenzním ohlasu v tisku.
Article
5
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 3
Annotation: Rozbor závěrečného dílu románové kroniky.
Article
6
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 4
Annotation: Ediční poznámka k otištěné povídce z rukopisu, darovaného autorem spolužákovi z obchodní akademie K. Markovi.
Article
7
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
...0459-5203...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 6
Annotation: Učební text (náčrt přednášky) určený filmovým dramaturgům aplikující na drama režijně-hereckou metodu K. S. Stanislavského; s úvodní...
Article
9
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 6
Annotation: Recenze románu V. Kaplického.
Article
10
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 6
Annotation: Polemika s referátem J. Trägera Nové vítězství Nezvalovy poesie (LtN č. 42) o karlínské inscenaci Schovávaná na schodech, vytýkající Trägrovi...
Article
11
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o besedách autora s učni státních pracovních záloh v Gottwaldově 11. - 12. 10.
Article
12
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 10
Annotation: O svých zkušenostech s lektorováním začátečnických literárních prací.
Article
13
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
14
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 4
Annotation: Medailon herečky u příležitosti jejích sedmdesátin a jmenování národní umělkyní; mj. o jejích tylovských rolích a vystoupení na dobříšské...
Article
15
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
16
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 5
Annotation: Vzpomínka na H. Malířovou k jejím nedožitým pětasedmdesátinám.
Article
17
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 5
Annotation: O vzniku díla.
Article
18
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci hry N. Hikmeta v Armádním uměleckém divadle.
Article
19
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
20
...0459-5203...
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 38, 25. 10., s. 9
Annotation: O výstavě v Národním muzeu před jejím otevřením 31. 10.
Article