By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 10, s. 160
Annotation: Zpráva o knižní studii J. Poláka, V. Tichého a K. Krejčího "Jaroslav Vrchlický".
Article
2
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 11/12, s. 161-163
Annotation: Autor se zamýšlí nad pojmem "pravda" v rámci vědeckého kontextu.
Article
3
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 49-51
Annotation: Autor referuje o situaci vědy v kapitalismu a v socialismu a o rozdílech ve vztahu vědy a ideologie, jež jsou podle něj dány právě politicko-společenským...
Article
4
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 64
Annotation: Zpráva o knižní studii Z. Stříbrného "Howard Fast - průkopník socialistického realismu v USA".
Article
5
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 5/6, s. 65-66
Annotation: Zpráva o udílení státních cen za vědu a techniku.
Article
6
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 7, s. 96
Annotation: Zpráva o výstavě "Jan Evangelista Purkyně velký syn národa".
Article
7
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 7, s. 107-109
Annotation: Výňatek z přednášky věnované Nerudově zájmu o vesmír a o soudobé vědecké objevy, tak jak je básnicky zachytil ve sbírce Písně kosmické.
Article
8
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 8, s. 112
Annotation: Zpráva o dvou muzeích A. P. Čechova v SSSR.
Article
9
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 1, 1954, č. 9, s. 142-144
Annotation: Úvaha pojednávající o Aristofanovi a jeho komediích.
Article
10
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 83-84
Annotation: Autor podává zprávu o vlivu VŘSR na českou literaturu a kulturu v českém prostředí (za první republiky).
Article
11
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 107
Annotation: Zpráva o sborníku "Zamyšlení nad Říjnem : 5 úvah k 40. výročí Velké Říjnové socialistické revoluce".
Article
12
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 110
Annotation: Recenze.
Article
13
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 2, únor, s. 110
Annotation: Recenze.
Article
14
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 3, březen, s. 145
Annotation: Úryvek z knihy Z. Nejedlého o Teréze Novákové.
Article
15
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 3, březen, s. 172
Annotation: Recenze.
Article
16
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 203
Annotation: Poznámky J. A. Komenského o úkolech spisovatele.
Article
17
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 211
Annotation: Úryvek z "Všenápravy" J. A. Komenského.
Article
18
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 217-218
Annotation: Autor podává kritickou reflexi o kontextualistické estetice, uplatňující se především v USA.
Article
19
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 4, duben, s. 218
Annotation: Glosa o specifickém sémantickém (ontologickém) založení uměleckého díla.
Article
20
...0503-7506...
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 5/6, květen/červen, s. 364
Annotation: Medailon V. M. Krameria.
Article