By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 199-202
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o životě a díle spisovatele a publicisty J. Urzidilovi.
Article
2
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 202-204
Annotation: Recenze na antologii textů autorů pocházejících z Československa.
Article
3
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 249-250
Annotation: Recenze na román J. Hájíčka "Selské baroko" v překladu do angličtiny.
Article
4
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 2, s. 446-449
Annotation: Referát o konferenci konané v pražském Goethe-Institutu 26.-29. května 2014, která se věnovala roli M. Broda na vznik tzv. Pražského kruhu.
Article
5
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 2, s. 474-476
Annotation: Recenze na monografii L. Kostrbové o české literární moderně z konce 19. století.
Article
6
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 154-157
Annotation: Referát o konferenci "Prag als Knotenpunkt europäischer Moderne(n)" konané 5.-7. 2. 2015 v Tübingenu.
Article
7
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 157-164
Annotation: Referát o konferenci pořádané Collegiem Carolinum 6. 3. 2015 v Mnichově, mj. o vztahu literatury a politiky, o J. Husovi a pražské německé literatuře.
Article
8
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 1, s. 184-185
Annotation: Recenze na třetí díl monografie G. Marinelli-König o obrazu českého národního obrození a kultuře Čech, Moravy a Slezska ve vídeňských časopisech...
Article
9
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. [366]-379
Annotation: Studie informuje o souhrnné edici homilií a vzdělávacích projevů B. Bolzana.
Article
10
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 383-385
Annotation: Referát o konferenci pořádané k 85. narozeninám germanisty K. Krolopa.
Article
11
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 392-396
Annotation: Zpráva o konání konference na téma "Kafka a hudba", která se konala 29.-31. 10. 2016 v Berlíně a věnovala se vztahu F. Kafky k hudbě, mj. na základě...
Article
12
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 408-409
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o recepci a kulturním vlivu J. A. Komenského v 19. a 20. století.
Article
13
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 445-448
Annotation: Recenze na kolektivní monografii věnující se tématu vlasti v německy psané literatuře 19.-20. století, mj. o díle F. Kafky či L. Moníkové.
Article
14
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 455-457
Annotation: Recenze na monografii, v níž je analyzována poezie R. Kunzeho a J. Skácela.
Article
15
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 1-34
Annotation: Polemická recenze monografií o V. Havlovi E. Kriseové, M. C. Putny, J. Suka, D, Kaisera a M. Žantovského.
Article
16
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 62-87
Annotation: Studie o sakrální legitimizaci panovnické moci v českých zemích v předhusitském období na základě analýzy narativních pramenů, jako jsou...
Article
17
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 88-121
Annotation: Studie o rozkvětu kultury a učenosti v Brně v letech 1781-1815, zmíněn mj. význam pastora V. H. Rieckeho.
Article
18
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 157-158
Annotation: Medailon překladatele a germanisty O. Fischera ke 130. výročí jeho narození.
Article
19
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 166-170
Annotation: Referát o konferenci pořádané Collegiem Carolinum 7. 3. 2014 v Mnichově, mj. o výuce literatury a literárním kánonu, o časopisu Bohemia a o činnosti...
Article
20
...0523-8587...
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article