By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 25, 1992, č. 93, podzim, s. 42-54
Annotation: Studie; též o zájmu českých spisovatelů o slovenské reálie.
Article
2
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- S. 195-202
Book Chapter
3
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 3-5
Annotation: Úvodník k prvému číslu vydanému v Československu.
Article
4
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 261-284
Annotation: Kulturně-historický esej, mj. o: Kafka Franz, Musil Robert, Hašek Jaroslav. Původně v: Svědectví, č. 63, s. 443-466, 1981, podepsáno Josef K.
Article
5
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 315-332
Annotation: Rozhovor z léta 1963 (v úvodní poznámce chybně uveden rok 1979); přetištěno ze Svědectví, č. 22, podzim 1963, s. 163-178.
Article
6
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 357-386
Annotation: Výběr polemických statí, v druhé části vyvolaných článkem: Kundera Milan, Tragedie střední Evropy (česky pod názvem Únos Západu: 150 000...
Article
7
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 419-424
Annotation: Též o české literatuře tohoto období.
Article
8
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 430-444
Annotation: Přetištěno ze Svědectví, č. 50, s. 309-322, 1975.
Article
9
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 445-447
Annotation: Recenze; přetištěno ze Svědectví, č. 58, s. 342-343, 1979.
Article
10
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 460-462
Annotation: Recenze; přetištěno ze Svědectví, č. 69, s. 190-192, 1983.
Article
11
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 47-48
Annotation: Projev na pohřbu M. Š. v Bratislavě 28. 9. 1990.
Article
12
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 210-219
Article
13
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 220-222
Annotation: Předmluva k Mini-antologii z dnešní francouzské poezie, vybral a usp. P. Král, s. 223-229.
Article
14
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 230-233
Annotation: Dvě přehledové stati.
Article
15
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 234-252
Article
16
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 269-273
Annotation: Recenze monotematického čísla časopisu Autrement, série Monde, HS č. 46, Paris, květen 1990. Usp. Král Petr, Galmiche Xavier.
Article
17
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 274-275
Annotation: Recenze.
Article
18
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 275-276
Annotation: Recenze.
Article
19
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 276-277
Annotation: Recenze.
Article
20
...0586-0350...
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 277-278
Annotation: Recenze.
Article