By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 7-8
Annotation: Článek přináší informace o výsledcích mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2016.
Article
2
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 9-10
Annotation: Článek přibližuje aktivity čtenářských klubů, které přitahují děti ke čtení.
Article
3
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 1, s. 10-12
Annotation: Článek se zabývá dětskými atlasy, které vycházely od konce 50. let na našem území.
Article
4
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 2-6
Annotation: Článek o změnách, které proběhly v krajských knihovnách od roku 1990 dodnes. Autor si všímá vlivu nových zákonů na chod krajských knihoven,...
Article
5
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 7-11
Annotation: Článek o činnostech krajských knihoven. Autorka nastiňuje tři možnosti budoucího vývoje těchto knihoven a představuje projekt výstavby nové...
Article
6
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 17
Annotation: Článek o otevření knihkupectví Dlouhá punčocha v Brně, které se specializuje na dětskou literaturu.
Article
7
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 26
Annotation: Glosa o vydané knize "Černé", která vznikla u příležitosti odchodu J. Černé, pracovnici Knihovny Jiřího Mahena, do důchodu.
Article
8
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 27-28
Annotation: Článek o průběhu 3. ročníku Noci literatury v Brně, která se uskutečnila 9. 5. 2018 pod vedením studentského spolku Zeměguľa ve spolupráci...
Article
9
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 29
Annotation: Článek o průběhu semináře s názvem "Knihovny a komiksy stoXjinak", který se konal v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.
Article
10
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 30-31
Annotation: Článek popisuje historii literárního festivalu "Po stranách Moravy" a obsahuje pozvání na letošní ročník.
Article
11
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 34
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Franze Kafky básníkovi I. Wernischovi.
Article
12
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 35-36
Annotation: Článek shrnuje výsledky ankety, na kterou odpovídali čtenáři časopisu Duha.
Article
13
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 37-38
Annotation: Článek shrnuje přípravy na knižní veletrh v Lipsku, na kterém v roce 2019 bude hlavním hostem Česká republika. V rámci příprav probíhá projekt...
Article
14
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 45-46
Annotation: Medailon F. Stránecké.
Article
15
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
16
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 48-50
Annotation: Portrét knihovníka J. Freye.
Article
17
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 54-55
Annotation: Rozhovor mj. o její výstavě "Au!".
Article
18
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 2-5
Annotation: Článek o současnosti a budoucnosti akademických knihoven. Autor se zamýšlí nad změnami podmínek, požadavků a potřeb na činnost a služby akademických...
Article
19
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 11-14
Annotation: Článek o efektivnějších formách čtení, které mohou napomoci v lepší orientaci a pochopení obrovského množství informací, kterými jsme...
Article
20
...0862-1985...
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 19
Annotation: Zpráva o vítězi Ceny Jiřího Ortena 2018.
Article