By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 8, 7. 11., s. 569-573
Annotation: Článek o estetickovýchovném poslání leporel.
Article
2
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 278-279
Annotation: Recenze.
Article
3
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 243-245
Annotation: Studie o kritériích periodizace.
Article
4
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 1, 30. 1., s. 72-73
Annotation: Referát o 5. kongresu Mezinárodní asociace srovnávací literatury AILC pořádaném 30.8.-5.9.1967 v Bělehradě.
Article
5
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 3, 25. 3., s. 170-173
Annotation: Studie; s úvodem redakce o Dějinách evropských literatur připravovaných Mezinárodní asociací srovnávacích literatury.
Article
6
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 646-659
Annotation: Studie o specifických rysech českého literárněvědného přístupu k slovenské literatuře.
Article
7
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 1, 30. 1., s. 70
Annotation: Diskusní příspěvek přednesený na Václavkově Olomouci 1967.
Article
8
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 6, 10. 7., s. 479
Annotation: Poznámka.
Article
9
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 2, 26. 2., s. 113-115
Annotation: Recenze.
Article
10
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 3, 25. 3., s. 237-239
Annotation: Recenze; zejména o heslech týkajících se literatury a literární vědy.
Article
11
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 682-683
Annotation: Recenze.
Article
12
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 693
Annotation: Recenze 5. svazku obsahujícího referáty přednesené na kolokviu.
Article
13
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 2, 26. 2., s. 149-152
Annotation: Studie o vztazích mezi ústní slovesností, tištěnou literaturou a mechanicky šířenou kulturou, zejména rozhlasovou.
Article
14
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 303-304
Annotation: Recenze.
Article
15
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 690-693
Annotation: Článek; též k článku Miroslava Červenky v Literárních listech 1, č. 12 a Evy Strohsové v Literárních listech 1, č. 12.
Article
16
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 641-645
Annotation: Studie o integračních tendencích v obou národních literaturách.
Article
17
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 694-711
Annotation: Ukázky z českého a slovenského tisku dvacátých a třicátých let o vztazích české a slovenské literatury; s příspěvky uvedených autorů;...
Article
18
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 4, 29. 4., s. 310
Annotation: Rozhovor o nedostatečné propagaci čs. literatury v cizině.
Article
19
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 7, 20. 9., s. 558
Annotation: Recenze; zejména k zastoupení českých lidových balad.
Article
20
...0862-5107...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 9, 5. 1. 1969, s. 686
Annotation: Recenze.
Article