By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 7-41
Annotation: Studie se zaměřuje na historii Divadla Na zábradlí v letech 1975-1978 za uměleckého šéfa J. Chundely. První část popisuje Chundelovu režisérskou...
Article
2
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 42
Annotation: Přepis části reportáže "Kdo je Václav Havel", kterou odvysílala na prvním programu 20. 1. 1977 Československá televize.
Article
3
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 63-77
Annotation: Studie se skládá z interpretací dvou irských divadelních inscenací založených na českých textech. Rozebírána je "Bílá nemoc" K. Čapka (1941)...
Article
4
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 102-109
Annotation: Autor stati reflektuje příspěvky přednesené na konferenci Perspektivy teatrologie 2 (17.-18. 5., Olomouc) a zamýšlí se nad současným divadelním...
Article
5
6
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 45-62
Annotation: Text je první zveřejněnou zprávou o literární pozůstalosti divadelního historika J. Vondráčka. Autorky na několika příkladech ukazují badatelský...
Article
7
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 67-83
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k divadlu a o jeho profesní kariéře; připojena bio-bibliografická poznámka J. Štefanidese.
Article
8
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 87-93
Annotation: Recenze.
Article
9
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 52-59
Annotation: Esej, ve kterém se autorka zamýšlí nad teoretickým pojetím pojmu "postdramatické divadlo" H.T. Lehmanna.
Article
10
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 60-67
Annotation: Esej, ve které se autor zamýšlí nad aktuálně vznikající encyklopedií, která by měla nově definovat a metodologicky ukotvit nonverbální divadlo.
Article
11
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 77-89
Annotation: Rozhovor s P. Pavlovským o jeho dětství, vztahu k divadlu a jeho bohatém profesním životě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 89-110
Annotation: Rozhovor s V. Štěpánem o jeho dětství, studiu na univerzitě, práci v Divadelním ústavu a Ústavu pro českou literaturu, o jeho působení v Divadelním...
Article
13
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 37-48
Annotation: Studie se zabývá bohemikálním biblickým dramatem "Historia duchovní o Samsonovi"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 48).
Article
14
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 117-120
Annotation: Reportáž z konference "Perspektivy teatrologie 3" (15.-17. 5. 2019).
Article
15
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 139-147
Annotation: Úvaha o problematice literární historiografie, zde především o potřebě vzniku Dějin českého divadla.
Article
16
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 148-153
Annotation: Recenze, s obecnějšími poznámkami k problému ideologičnosti v literární historiografii.
Article
17
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 154-155
Annotation: Polemika s texty J. Machalické: recenzí Justovy monografie "Ani druhý pokus nepřesvědčil" v LN (18. 1. 2011) a příspěvkem k anketě o divadelní...
Article
18
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 156-160
Annotation: Recenze.
Article
19
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 23, 2012, č. 1, s. 160-162
Annotation: Recenze.
Article
20
...0862-5409...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 24, 2013, č. 1, [červen], s. 48-73
Annotation: Studie, mj. o kritickém ohlasu inscenace hry R. Hlaváče Zvláštní řízením uvedené v březnu 1986.
Article