By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 28, 3. 2., s. 16
Annotation: Úvaha v rubrice Poslední slovo.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 109, 11. 5., mimořádná příl. Svět knihy Praha 2013, s. i
Annotation: Poznámka dramaturga tématu poezie na veletrhu Svět knihy 2013.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 109, 11. 5., mimořádná příl. Svět knihy Praha 2013, s. ii
Annotation: Úvaha. Připojena informace o stánku s touto tématikou a o akci, kterou mohou navštívit účastníci veletrhu 18. 5.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 295, 18. 12., s. 8
Annotation: Úvaha k výročí úmrtí V. Havla.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha na estetické téma u příležitosti vydání publikace U. Eca.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 251, 26. 10., s. 22
Annotation: Úvaha opřená o názor F.X. Šaldy na udělování státních cen spisovatelům.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 259, 5. 11., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Úvaha vyprovokovaná článkem P. Janouška (LN 1. 10. 2005) na téže téma.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., s. 13-14
Annotation: Úvaha o jeho vztahu k novinám, konkrétně k Lidovým.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha o významu A. Pammrové v souvislosti s vydáním knihy o ní.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 12, 14. 1., s. 15-16
Annotation: Úvaha.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 18, 21. 1., s. 15
Annotation: Úvaha, zmiňující rozdílný čtenářský ohlas autorčina překladu populárně vědecké publikace Vagina a jejího románu Blues zmražené kočky.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 64, 16. 3., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Úvaha o kvalitě současné české literatury.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 258, 5. 11., s. 16
Annotation: Úvaha o mravním dopadu udělení státního vyznamenání filmovému režisérovi O. Vávrovi; v rubrice Poslední slovo.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., příl. Kniha roku 2004, s. 3
Annotation: Úvaha; s připojenou nepodepsanou kvazi-biografickou poznámkou o kryptonymním kritikovi.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 25, 31. 1., s. 11
Annotation: Úvaha u příležitosti Werichova 100-letého jubilea.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 31, 7. 2., s. 11
Annotation: Druhé Černého zamyšlení k Werichovu jubileu.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 101, 30. 4., s. 13-14
Annotation: Kulturně-politická úvaha, vyvolaná článkem nejmenovaného autora (před rokem 1989 zřejmě blízkého disentu), kritizujícího nynější "diktaturu...
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 102, 2. 5., s. 11
Annotation: Úvaha o exilu včera a dnes; vyvoláno názorem V.Třešnáka vysloveným v rozhovoru v LN 30. 4.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 61, 12. 3., s. 1 a 10
Annotation: Úvaha o literární aktivitě českých prezidentů.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 63, 15. 3., s. 14
Annotation: Úvaha o komerční úspěšnosti knih sepsaných politiky; polemika s článkem M. Čermáka v LN 10. 3. 2004.
Article