By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Soubor dopisů (doplněný jejich reprinty), adresovaných redakci Lidových novin v období, kdy byl šéfredaktorem K. Z. Klíma. Dopisy sbíral syn...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 233, 5. 10., příl. Pátek, č. 40, s. 3
Annotation: Úvodník k rozhovoru V. Havla s L. Reedem otištěnému na s. 20-25. Rozhovor byl pořízen v lednu 2005 a vedl ho D. Hrbek.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 109, 11. 5., mimořádná příl. Svět knihy Praha 2013, s. i
Annotation: Editorial v příloze věnované 19. ročníku veletrhu (16.-19. 5. 2013), jehož hostem je Slovensko a je věnován poezii.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 165, 17. 7., s. 1
Annotation: O návštěvě světových spisovatelů v SSSR, mj. na slavnosti k výročí narození A. S. Puškina.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 208, 6. 9., s. 1
Annotation: Úvodník o divadelnickém "soutěžení" - chystaných premiérách čtyř inscenací sovětské hry s tematikou hornictví.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 155, 3. 7., s. 1
Annotation: Úvodník o Katolické akci, náboženských tradicích mj. v literatuře a o možnostech spolupráce ve prospěch národa a sociální spravedlnosti.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 260, 6. 11., s. 1
Annotation: Úvodník; k výročí Říjnové revoluce.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 263, 10. 11., s. 1
Annotation: Úvodník, k pátému výročí Švermova úmrtí.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 302, 25. 12., s. 1
Annotation: Úvodník o Stalinově jubileu.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 254, 28. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Projevy, které byly prosloveny na plenární schůzi české sekce Svazu československých spisovatelů a týkaly se především problematiky soudobé...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 55, 6. 3., s. 1
Annotation: Úvodník vyjadřující uznání a podporu českým a slovenským spisovatelům.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 56, 8. 3., s. 1
Annotation: Úvodník o posjezdových závazcích československých spisovatelů.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 120, 22. 5., s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 171, 24. 7., s. 1
Annotation: Úvodník - aktuální postřehy ze Sovětského svazu.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 177, 31. 7., s. 1
Annotation: Úvodník o Sándoru Petöfim, ke stému výročí jeho úmrtí.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 221, 21. 9., s. 1
Annotation: Úvodník o spojení katolické církve s fašismem.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 229, 30. 9., s. 1
Annotation: Úvodník o povinnosti tisku (vedeného českými spisovateli) podněcovat kulturní dění.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 255, 30. 9., s. 1
Annotation: Úvodník o předávání státních ocenění úderníkům.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 256, 2. 11., s. 1
Annotation: Úvodník o 28. říjnu, Květnové revoluci a budoucnosti.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 266, 13. 11., s. 1
Annotation: Úvodník o významu vzdělání.
Article