By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 78, 1. 4., s. 17-18
Annotation: Medailon s mezititulky Smích, Dějiny, Bůh, Bytí, Dílo; připojeny biografická poznámka, Bibliografie, Filmografie (s. 17).
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 144, 21. 6., s. 19
Annotation: Rozhovor s chilským prozaikem u příležitosti jeho návštěvy Prahy na pozvání Cervantesova institutu; s přehledem jeho česky vydaných děl.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 214, 13. 9., s. 14
Annotation: Soupis povídek otištěných v LN od 3. 7. do 12. 9. 2000 v seriálu Městopis 2000.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 40, 17. 2., s. 6
Annotation: Nekrolog a vzpomínka; připojena bibliografická tabulka Výběr z cestopisů Hanzelky a Zikmunda.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 40, 17. 2., s. 10
Annotation: Nekrolog; připojeno několik vzpomínek a bibliografický přehled.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 184, 9. 8., s. 17
Annotation: Rozhovor; s biografickou a bibliografickou poznámkou.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 96, 23. 4., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Nekrolog k úmrtí filozofa s mezititulky Píšu, abych se pobavil, Šance vidět jinak, Český diskurs, Svobodný v nejnižším smyslu a s bibliografií...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 20, 25. 1., s. 11
Annotation: Nekrolog; s úryvky z rozhovorů s J. F. Jestřáb vlastními slovy a s tabulkou Přehled díla.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 163, 14. 7., s. 12
Annotation: Bibliografická poznámka k otištěné závěrečné (třetí) ukázce z autorčiny vzpomínkové knihy Píšu a sešit mi leží na kolenou (A musím...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 118, 22. 5., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Studie; s bibliografickým přehledem díla J. Balabána.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 255, 1. 11., s. 17
Annotation: Nekrolog s bibliografickým přehledem Dílo Jarmily Loukotkové.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 151, 29. 6., s. 4
Annotation: Přehled vydaných a plánovaných překladů děl V. H.
Article