By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 151, 29. 6., příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Rozhovor s historiky k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Diskuse o tom, proč se u nás netočí dobré detektivky a zda se dá spojit americký styl s českou historií tak, jak se o to snaží autoři filmu...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 287, 8. 12., příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Reakce na esej J. Peňáse Pavoučí ženy a ubohá tlustá moucha: literární recenzent o svých rozpacích z tvorby současných českých spisovatelek...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 299, 22. 12., příl. Orientace, s. v
Annotation: Zamyšlení redaktorů LN.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 31, 6. 2., s. 11
Annotation: Dva názory Proti a Pro.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 251, 27. 10., s. 15
Annotation: Soubor pěti příspěvků (čtyř připojujících se k výpadu M. Kořené v LN 6. 10. a jedním [Pešatovým] nesouhlasným); s úvodní a závěrečnou...
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 93, 21. 4., s. 13
Annotation: Pokračování diskuse o novém překladu Písma; v rubrice Dopisy redakci.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 214, 12. 9., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Diskuse s mezititulky Poctivé a sebekritické svědectví, Nezjednodušený portrét Havla, Pokračování: Osmadevadesátý?
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 226, 26. 9., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Diskuse o inscenaci režiséra D. D. Pařízka zmiňující i literární zpracování pamětí L. Baarové.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 243, 17. 10., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o ohlasu článku Udání Milana Kundery v Respektu.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 72, 26. 3., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o kvalitách filmu natočeného podle divadelní hry jejím autorem.
Article
12
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 101, 30. 4., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o česko-polských vztazích a polské reflexi české reality; u příležitosti českého vydání nové knihy M. Szczygiela.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 84, 10. 4., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o grantové podpoře vydávání knih a literárních časopisů vyvolaná neposkytnutím ministerského grantu internetovému časopisu iLiteratura.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 111, 14. 5., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o v pořadí šesté knize P. Hůlové a jejím kritickém ohlasu.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 285, 7. 12., příl. Orientace, s. vi
Annotation: Příspěvek k tématu mezinárodní česko-polské konference Co jsme udělali se svobodou? (o vítězstvích a prohrách disentu ve společnosti po roce...
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 297, 21. 12., příl. Orientace, s. v
Annotation: Diskuse o současné divadelní kritice.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 13, 16. 1., příl. Orientace, s. 28
Annotation: Diskuse o mediálně vedeném sporu. - S opravou pořadí J. Opelíka a L. Merhauta zobrazených na snímku (LN č. 15, 19. 1., s. 11).
Article