By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 227, 29. 9., příl. Pátek LN, č. 39, s. 14-23
Annotation: Cyklus fotografií O. Škáchy s medailonem fotografa.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 8, 10. 1., příl. Anticharta. Výročí Charty 77. Příloha 3, s. 5
Annotation: Přetisk prohlášení proneseného na shromáždění umělců a intelektuálů v Národním divadle 28. 1. 1977 herečkou J. Švorcovou; v rubrice Dokument....
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 125, 30. 5., s. 28
Annotation: Otevřený dopis zástupců deseti kulturních periodik ministru kultury P. Dostálovi a finanční situaci těchto periodik.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 143, 20. 6., s. 28
Annotation: Spolu s dalšími ohlasy na rozhovor s ministrem kultury P. Dostálem (LN 6. 6. 2002) pod titulkem Nesouhlas s Dostálem v rubrice Kulturní diskuse.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 165, 18. 7., s. 13
Annotation: Projev připravený k příležitosti komponovaného večera "Václav Havel: autor a prezident" v rámci 56. ročníku mezinárodního divadelního festivalu...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 221, 21. 9., s. 7
Annotation: Sebereflexe svého působení v politice.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 37, 14. 2., s. 11
Annotation: K sporu Železná - Knížák o Knihkupectví Franze Kafky v Kinského paláci na Staroměstském náměstí.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 41, 18. 2., s. 11
Annotation: K držení básníka v psychiatrické léčebně.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 56, 7. 3., s. 11
Annotation: Projev v Hodoníně 6. 3. 2000; v rubrice Dokument.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 11
Annotation: K situaci v nakladatelství; v rubrice Dokument.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 103, 3. 5., s. 21
Annotation: O "dotisku 1. vydání z roku 1985" pořízeném nakladatelstvím "bez vědomí a souhlasu držitelů autorských práv"; podepsáno Pracovní tým Lexikonu...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 151, 29. 6., s. 24
Annotation: Komentář a dokument k inscenování hry, jež inscenátoři nenahlásili agentuře DILIA.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 200, 28. 8., s. 11
Annotation: Stanovisko tiskové mluvčí MK k rozhovoru s J. Gruntorádem (LN 25. 8. 2000).
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 284, 7. 12., s. 28
Annotation: Komentář k autobiografickému románu; s citacemi z dokumentů užitých v bavorsko-českém televizním filmu J. M. Möllera Der lachende Barbar (1998)...
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 27, 1. 2., s. 1
Annotation: Montáž tří kratičkých úryvků u příležitosti ukončení výkonu prezidentské funkce.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 30, 5. 2., s. 14
Annotation: S poznámkou Poděkování bývalého spolkového prezidenta Václavu Havlovi při předání státních vyznamenání německým občanům na českém...
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 100, 28. 4., s. 19
Annotation: Poznámka k přetištěnému projevu F. Peroutky zahajujícímu pravidelné 1. 5. 1951 pravidelné vysílání RFE; na straně s titulkem 50 let Svobodné...
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 251, 29. 12., s. 6
Annotation: Zábrana Jan; otištění vyžádaného vyjádření J. Š. o spolupráci s J. Zábranou na překladu knihy: Miller Warren, Prezydent Krokadýlů.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 297, 19. 12., s. 8
Annotation: Redakční opravná poznámka k otištění faxu badatele z Ústavu pro studium totalitních režimů A. Hradilka M. Kunderovi; s novým otištěním textu...
Article