By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 55, 6. 3., s. 20
Annotation: Fejeton o domácích knihovnách, knihách, k nimž člověk získá určitý osobní vztah, a o budoucnosti knih obecně.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 63, 15. 3., příl. Pátek, č. 11, s. 3
Annotation: Fejeton o čtení a autorových oblíbených knihách z poslední doby.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 182, 7. 8., s. 6
Annotation: Sloupek inspirovaný návštěvou Miletína.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 202, 30. 8., s. 20
Annotation: Fejeton (vzpomínka na P. Tigrida a A. Opaska).
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 224, 25. 9., s. 8
Annotation: Sloupek ke svátku sv. Václava je věnován B. Reynkovi (zemřel 28. září) a knize L. Benyovszkého, ve které je úvaha o Reynkově básni ze sbírky...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 231, 4. 10., s. 24
Annotation: Připomenutí 77. narozenin V. Havla v souvislosti s prvním udělením Ceny V. Havla běloruskému disidentovi A. Bjaljackimu.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 244, 19. 10., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Fejeton o názvech třeboňských rybníků; s úryvky z beletrie, které se týkají rybníků.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 246, 22. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 15, 18. 1., příl. Národní, č. 3, s. 6
Annotation: Fejeton.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 24, 29. 1., s. 10
Annotation: Osobně laděný fejeton vyvolaný blíže neurčeným článkem Pavla Š. [= P. Šruta] "v jednom listě", k němuž dal podnět také blíže neurčený...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 202, 29. 8., s. 20
Annotation: Fejeton o vzpomínkových knihách o známých osobnostech (u nás nejoblíbenější je J. Werich).
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 279, 29. 11., s. 24
Annotation: Fejeton k šedesátinám I. Hoffmana.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 129, 4. 6., s. 24
Annotation: Fejeton o rozhodnutí spálit nevydaný rukopis, který autor napsal před třiceti lety.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 202, 29. 8., s. 6
Annotation: Sloupek o překládání veršů básníka Prudentia. Psáno ve formě metra elegického disticha.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 236, 9. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o umění psát. V úvodu o knize F. X. Šaldy Život ironický.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 237, 10. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o satiře a parodii v souvislosti s knihou M. Viewegha.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 246, 20. 10., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Sloupek astronoma, který v souvislosti s nejnovějšími výzkumy připomíná Nerudovy Písně kosmické.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 73, 27. 3., s. 8
Annotation: Fejeton s citacemi básní I. Diviše s tematikou Ježíše Krista.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 109, 11. 5., mimořádná příl. Svět knihy Praha 2013, s. iii
Annotation: Fejeton. Hostem Světa knihy 2013 je Slovensko.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 199, 25. 8., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Sloupek o časopise Naše řeč.
Article