By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 146, 24. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor o poezii J. Topola. Připojena fotografie J. Topola s A. Opaskem, opatem břevnovského kláštera, ve kterém bude 24. 6. Topolův pohřeb.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 146, 24. 6., s. 11
Annotation: O působení J. Topola v Národním divadle v 60. letech a o současné situaci v českých divadlech. S fotografií J. Topola s V. Havlem a O. Krejčou.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 98, 27. 4., s. 20
Annotation: Fotografie F. Hrubína z besedy s horníky ostravského dolu Hlubina. S poznámkou o jeho kritickém vystoupení na II. sjezdu československých spisovatelů...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 138, 13. 6., s. 8
Annotation: Fotografie se zprávou o premiéře Havlovy hry, kterou nastudoval B. Rychlík v Národním akademickém divadle Ivana Franka.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 165, 17. 7., s. 8
Annotation: Fotografie a poznámka o inscenaci Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou v rámci projektu Vlak Lustig.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 60, 12. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o instalaci busty K. Kryla v prostorách poslaneckého klubu KDU-ČSL v Praze.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 18, 22. 1., příl. Pátek, č. 3, s. 12-19
Annotation: Úvodní text k otištěným fotografiím s komentáři (vzpomínkami) jejich autorů.
Article