By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 23, příl. Orientace, s. v
Annotation: Ukázky z vybraných dopisů, které vyšly v knize "Když klec je pořád na spadnutí : vzájemná korespondence Antonína Přidala a Jana Zábrany z...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 253, 29. 10., s. 16
Annotation: Dopis herci (datováno Paříž, 3. března 1993); přetištěno z programu Divadla Bez zábradlí k obnovené inscenaci Kunderovy hry.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 18, 22. 1., s. 17
Annotation: Komentovaný otisk (včetně faksimile) dopisu adresovaného ze Siřemi přítelkyni pisatelovy sestry Ottly.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 160, 12. 7., s. 1
Annotation: Úryvek z dosud nepublikovaného dopisu z vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci 30. 1. 1983; v zprávě J. Slomka (podepsáno jas) s nadtitulkem Začala...
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 27, 1. 2., s. 28
Annotation: Komentovaná edice dopisů manželce Vojty Náprstka.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 122, 27. 5., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Otištění tří dopisů z připravovaného souboru (Revolver Revue, č. 40); s ediční poznámkou.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 300, 28. 12., s. 18-19
Annotation: Ukázky ze souboru 559 dopisů.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 12, 15. 1., příl. Nedělní LN, s. 12
Annotation: Výbor; adresáti dopisů Koželuha František - Koželuhová Helena (19. 1. [1905]), Hrůzová Věra (8. 9. 1922), Scheinpflugová Olga (6. 7. 1923),...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 167, 18. 7., příl. Nedělní LN, s. 16
Annotation: Přetisk fejetonu J. D. Do Staré Říše (LN, 1923) a jeho tří dopisů z roku 1921 (adresáti Florian Josef, Březina Otokar, Deml Jakub); převzato...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 239, 10. 10., příl. Nedělní LN, s. 5
Annotation: Babler Otto František; dopis ze září 1967 u příležitosti výstavy Váchalových kreseb a grafik v Olomouci zahajované Bablerem.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 306, 31. 12., příl. Nedělní LN, s. 1, 3
Annotation: Montáž úryvků z básní a dopisů exilového básníka z roku 1949 (nar. 1926, zemřel ve Švýcarsku v 58 letech); též mj. o: Kopta Petr, Dvořák...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 10, 12. 1., příl. Nedělní LN, s. 7
Annotation: Knap Josef; přetištění dopisu z 13. 11. 1924.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 61, 12. 3., s. 11
Annotation: Glosa k udílení Ceny Arnošta Lustiga, který podle autorky nemůže sloužit jako morální vzor.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Kniha roku 2011-21. ročník obnovené ankety LN, s. 28
Annotation: Přetisk dopisu z knihy umístěné v anketě na 7.- 14. místě.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 70, 26. 5., s. ?
Annotation: Dopis z 23. 5. oznamující nakladatelství Mladá fronta rozhodnutí autora odstoupit od autorské smlouvy na vydání knih jeho fejetonů.
Article