By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 154, 3. 7., s. 14
Annotation: Předmluva k povídkovému seriálu Městopis 2000; s biografickou poznámkou o J. Škvoreckém k jeho otištěné povídce Cesta za Svatým Grálem.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 300, 28. 12., s. 15
Annotation: Předmluva k tradiční vánoční čtenářské anketě (126 odpovědí na dvě anketní otázky otištěny na s. 16-19); připojeny Výsledky ankety...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 306, 31. 12., příl. Národní 9, č. 53, s. 6
Annotation: Přehled prvních tří míst v letech 1991, 1992, 1993.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 124, 29. 5., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Předmluva k výboru článků z rubriky Lidových novin z června 1950 Před soudem lidu; s biografickými poznámkami o autorech přetištěných příspěvků.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 121, 26. 5., příl. Největší Češi 20. století, s. 1
Annotation: Předmluva k souboru třiceti medailonů (s. 1-8), včetně medailonů literátů; s tabulkou Výsledky ankety LN.
Article