By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 161, 14. 7., s. 20
Annotation: Úryvky z románu publikované na dvoustraně věnované jubileu zpěváka.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 42, 19. 2., s. 5
Annotation: Výzva k finanční sbírce na podporu vydání sešitu objeveného v pozůstalosti: Lopatka Jan. Vyjít by měl v časopise Revolver Revue.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 180, 3. 8., s. 6
Annotation: Komentované úryvky z výzvy Z. S. -Š. k založení Výboru na obranu nespravedlivě osočených.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 80, 6. 4., s. 12
Annotation: Úryvky z protestu redakční rady proti přeregistraci časopisu iniciované šéfredaktorem (Koubek Jiří).
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 2, 9. 1., s. 4
Annotation: Obec spisovatelů; o jejím prohlášení.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 11, 10. 2., Literární příl., s. 7
Annotation: Otevřený dopis pořadatelům výstavy Pocta J. Chalupeckému.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 79, 6. 6., s. 5
Annotation: Zaslání soudně uložené omluvy B. Hrabala panu Poláchovi z MNV v Hradišťku za "difamující údaje o něm" v knize B. H.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 261, 8. 11., s. 16
Annotation: Protestní dopis Rady Obce spisovatelů z 6. 11. ve věci postihu povídky.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 19, 23. 1., příl. Národní 9, č. 4, s. 4
Annotation: PEN klub.
Article
10
...0862-5921...
online
Webarchiv
In: Lidové noviny [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 7/8, červenec/srpen, s. 29
Annotation: Vyhlášení podpůrného fondu Beneficium na paměť Bedřicha Fučíka.
Article