By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 96, 23. 4., s. 3
Annotation: Projev přednesený na zasedání Národní ediční rady české.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 185, 9. 8., s. 2
Annotation: Projev J. Drdy, pronesený na Dobříši v rámci setkání se začínajícími spisovateli, doplněný úvodním komentářem.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 191, 16. 8., s. 5
Annotation: Projev na setkání se začínajícími spisovateli v Dobříši.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 192, 17. 8., s. 6
Annotation: Projev na setkání se začínajícími spisovateli na Dobříši.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 198, 24. 8., s. 6
Annotation: Projevy na setkání se začínajícími spisovateli na Dobříši.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 237, 8. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Projev přednesený na ustavující schůzi Kroužku spisovatelů pro mládež při Svazu československých spisovatelů.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 254, 28. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Projevy, které byly prosloveny na plenární schůzi české sekce Svazu československých spisovatelů a týkaly se především problematiky soudobé...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 278, 26. 11., příl. Kulturní neděle, s. 4
Annotation: Projev přednesený na schůzce kroužku dramatiků při Svazu československých spisovatelů, který pojednával o významu filmové rezoluce pro české...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 56, 8. 3., s. 1
Annotation: Zdravice.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 56, 8. 3., s. 1
Annotation: Článek parafrázující Nejedlého projev.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 56, 8. 3., s. 2
Annotation: Článek, jehož značnou část zřejmě tvoří neoznačená citace z Kopeckého projevu.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 61, 13. 3., s. 9-10
Annotation: Projev ministra školství, věd a umění na ustavujícím sjezdu Svazu čs. spisovatelů; s krátkým redakčním úvodem, vztahujícím se i k dalším...
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 61, 13. 3., s. 10-11
Annotation: Projev ministra informací a osvěty na ustavujícím sjezdu Svazu čs. spisovatelů.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 61, 13. 3., s. 9-10
Annotation: Projev pověřence školství, věd a umění na ustavujícím sjezdu Svazu čs. spisovatelů.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 61, 13. 3., s. 13-15
Annotation: Projev předsedy Svazu čs. spisovatelů na jeho ustavujícím sjezdu.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 61, 13. 3., s. 15-16
Annotation: Projev místopředsedy Svazu čs. spisovatelů na jeho ustavujícím sjezdu.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 75, 30. 3., s. 2
Annotation: Článek o sjezdu rumunských duševních pracovníků; v druhé části otištěn projev Jana Drdy.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 71, 25. 3., s. 2
Annotation: O průběhu projednávání vydavatelského zákona, s citacemi některých poslanců (převážnou většinu textu tvoří projev Jana Drdy).
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 273, 22. 11., s. 13-14
Annotation: Projev přednesený 6. 11. 2014 na oxfordské koleji San Anthony. Týkal se dějinné role V. Havla a Jana Pavla II.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 197, 24. 8., s. 3
Annotation: Projev na zakončení 19. ročníku festivalu, s krátkým redakčním úvodem.
Article