By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 243, 15. 10., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o mírových projevech v dílech československých spisovatelů - zvláště v souvislosti s korejskou válkou.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 266, 12. 11., příl. Kulturní neděle, s. 4-5
Annotation: Stať o divadelních hrách "Duchcovský viadukt" V. Cacha a "Pařeniště" E. F. Buriana.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 307, 31. 12., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Stať o vývoji české literatury v letech 1945-1950.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 116, 20. 5., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Stať o Manifestu českých spisovatelů z května 1917 adresovaném českým poslancům říšské rady. Též o básni V. Dyka Země mluví.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 137, 11. 6., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Stať o životě a díle L. Windera.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 130, 4. 6., příl. Kulturní neděle, s. [1]-2
Annotation: Stať o osobnosti a díle S. K. Neumanna.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 145, 22. 6., s. 3-4
Annotation: Stať o marxismu v jazykovědě.
Article