By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Orientace, s. v
Annotation: Studie o různých interpretacích Kafkovy povídky Proměna a o pohádkových knihách s podobnou tematikou.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 207, 3. 9., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Srovnávací studie.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 24, 28. 1., příl. Orientace, s. 3
Annotation: Studie o dosavadních čtyřech svazcích Halíkových nábožensko-filozofických esejů.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 169, 22. 7., s. 13-14
Annotation: Studie o sepětí Vaculíkovy literární tvorby s politikou; v rubrice Reflektor.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 246, 21. 10., příl. Orientace, s. 1-2
Annotation: Studie, čerpající ze svazku, který na P.T. vedla čs. STB, a z rozhovorů s P.T. po roce 1989; s mezititulky Pan tajemný, Koncept gradualismu, Rozkol...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 76, 30. 3., s. 13 a 15
Annotation: Kritika názorů L. Vaculíka, prezentovaných v jeho fejetonech; s mezititulky Permanentní intelektuál, Blbečkové a úchyláci, Nenechme se zmrtvit,...
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 22, 27. 1., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Kritika recenzního ohlasu knihy.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Umění a kritika, s. 17-18
Annotation: Studie s mezititulky Kdeže časy Františka Jungwirtha jsou (o překladu E. Oliveriusové), "Kultivace jazyka" (o starších překladech D. H., mj. od...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 76, 30. 3., s. 21
Annotation: Studie, čerpající též ze studie J. Koláře K problematice básnické skladby.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 192, 18. 8., s. 6
Annotation: O vzniku textu, sepsaného L. Vaculíkem a publikovaného 27.6.1968 v Literárních novinách, Mladé frontě, Práci a Zemědělských novinách.
Article
11
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 262, 10. 11., s. 21
Annotation: Přehledová studie s kapitolkami Editor, nakladatel, Čtyři generace, Knížky, Hledání čtenáře.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 268, 17. 11., s. 13
Annotation: Přehledová studie s mezititulky Svoboda znamenala šok, Viewegh, deníky, paměti, Kratochvilovy úniky, Kunderova Nesmrtelnost, Postmoderní přístup...
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 292, 15. 12., s. 20
Annotation: Přehledová studie.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 201, 27. 8., příl. Národní 9, č. 35, s. 3
Annotation: O jeho díle; k úmrtí 19. 8.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 281, 30. 11., příl. Amerika, s. 4
Annotation: Přehledová stať, též o recepci americké literatury u nás.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 175, 31. 7., příl. Nedělní LN, s. 8-9
Annotation: Osudy dobrého vojáka Švejka, Velitelem města Bugulmy; soubor 45 glos z roku 1969.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 64, 17. 3., příl. Národní 9, č. 11, s. 3
Annotation: O jejím díle.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 28, 4. 2., příl. Národní 9, č. 5, s. 3
Annotation: Portrét.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 107, 9. 5., příl. Orientace, s. 25
Annotation: K 40. výročí vydání 1. dílu kresleného seriálu pro děti; o vývoji názorů na komiksy u nás.
Article