By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 283, 6. 12., s. 22
Annotation: Vzpomínka na L. Horáčka a založení nakladatelství Paseka 9. 12. 1989. První knihou, již Paseka vydala, byl "Krvavý román" J. Váchala.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 20, 24. 1., s. 13
Annotation: Vzpomínka na spisovatelku M. Vaculíkovou, manželku spisovatele L. Vaculíka.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 23, 28. 1., s. 8
Annotation: Vzpomínka na vystupování herce L. Munzara v Divadle Viola, kde přednášel poezii F. Hrubína a J. Seiferta.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 42, 19. 2., s. 9
Annotation: Vzpomínky na cestovatele a spisovatele J. Hanzelku a M. Zikmunda.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. 27, příl. Orientace, s. ix
Annotation: Úryvky ze vzpomínkové knihy "Dnes a zítra", v nichž autor vzpomíná na R. Těsnohlídka, J. Mahena, A. Heinricha a A. Nováka.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 204, 2. 9., s. 9
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 246, 22. 10., s. 8
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 184, 8. 8., s. 10
Annotation: Ukázka ze vzpomínkové knihy Teď něco ze života (vydá Triáda). V ukázce A. Blažíčková vzpomíná na dobu po pohřbu J. Patočky, kdy jejímu...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 59, 11. 3., s. 9
Annotation: Vzpomínka na demonstraci proti přednášce V. Rzounka v prosinci 1989 jako paralela s ukončením prezidentování V. Klause. Autor uzavírá, že "stejně...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 72, 26. 3., s. 24
Annotation: Vzpomínka na D. Tatarku.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 102, 2. 5., s. 11
Annotation: Vzpomínka k úmrtí.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 121, 25. 5., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Zkrácená verze příspěvku, který vyjde ve sborníku Na trnitých cestách života a tvorby.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 150, 28. 6., příl. Pátek, č. 26, s. 12-21
Annotation: Vzpomínky (a fot.) na O. Havlovou. Čerpáno z knihy A. Freimanové, která vyjde k narozeninám O. Havlové 11. července 2013.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 182, 6. 8., s. 10
Annotation: Ukázka ze vzpomínkové prózy A. Blažíčkové, kterou na podzim vydá nakladatelství Triáda.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 183, 7. 8., s. 10
Annotation: Ukázka ze vzpomínkové prózy A. Blažíčkové, kterou na podzim vydá nakladatelství Triáda.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 185, 9. 8., s. 10
Annotation: Ukázka z knihy A. Blažíčkové Teď něco ze života, kterou chystá k vydání nakl. Triáda.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 251, 26. 10., s. 11
Annotation: Vzpomínka s otištěním Wernischovy básně, kterou otiskly karlovarské noviny, ve kterých A. F. vedla v šedesátých letech kulturní rubriku.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 292, 14. 12., příl. Pátek, č. 50, s. 14-21
Annotation: Vzpomínky A. Kroba, J. Kašpara a A. Maněny na V. Havla.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Vzpomínky sester boromejek, které pečovaly o V. Havla.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 52, 2. 3., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Životopisný článek.
Article