By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 25, 30. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o udělení ceny za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické publicistiky ve Viole 28. 1.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 39, 15. 2., s. 10
Annotation: O obnovené tradici Popelce umělců (1996) a účasti spisovatelů na něm.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 222, 21. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Literární ceny Knižního klubu 20. 9. 2005 M. Šmausovi za román Děvčátko, rozdělej ohníček.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 239, 12. 10., s. 2
Annotation: Komentář k ohlášeným nominacím na Bookerovu cenu a Nobelovu cenu za literaturu.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 241, 14. 10., s. 18
Annotation: Jeden z několika článků na stránce, věnované novému laureátu Nobelovy ceny za literaturu H. Pinterovi.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 249, 24. 10., s. 20
Annotation: Rozhovor; připojena výčtová zpráva.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 251, 26. 10., s. 22
Annotation: Úvaha opřená o názor F.X. Šaldy na udělování státních cen spisovatelům.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 253, 29. 10., s. 15-16
Annotation: Vzpomínání nositele Státní ceny za literaturu 2004.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., s. 8
Annotation: Zpráva o propůjčení Rakouského čestného kříže za vědu a umění V. Havlovi rakouským prezidentem Heinzem Fischerem.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 276, 26. 11., s. 13
Annotation: Poznámka k udělení ceny časopisu Listy A. Wagnerové; v pochvalné rubrice Aplaus...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 288, 10. 12., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Esej s mezititulky Politické ohledy, Přípravy zjevné politizace, Politika korektnosti, Politika (ne)úspěchu, Politika žánru.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 17, 20. 1., s. 9
Annotation: Zpráva o výroční udělení ceny organizací First Freedom Centre 19. 1. 2006.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 39, 15. 2., s. 22
Annotation: O chystaném 6. ročníku výročních knižních cen a jejich vyhlášení 24. 4.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 65, 17. 3., s. 18
Annotation: O 5. ročníku soutěže; s tabulkou Nominace Magnesia Litera 2006.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 250, 26. 10., s. 8
Annotation: Referát o aktu 25. 10. v Míčovně Pražského hradu.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 250, 26. 10., s. 10
Annotation: Kritická glosa.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 263, 11. 11., s. 26
Annotation: Zpráva o udělení resortní medaile za šíření dobrého jména české kultury v tvůrčí a interpretační oblasti i v její prezentaci v zahraničí...
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 302, 30. 12., příl. Kniha roku 2004, s. 4
Annotation: Článek.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 40, 17. 2., s. 27
Annotation: Zpráva.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 41, 18. 2., s. 9
Annotation: O připravovaném 4. ročníku soutěže.
Article