By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 246, 22. 10., s. 8
Annotation: Referát o inscenaci (Divadlo F. X. Šaldy Liberec, premiéra 11. 10. 2013).
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 67, 20. 3., s. 16
Annotation: Komentář k citovanému úryvku z šaldovské bibliofilie Ze vzpomínek na dětství (Praha, Spolek českých bibliofilů); vyvoláno shodou jmen (příjmení)...
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 236, 9. 10., s. 24
Annotation: Fejeton o umění psát. V úvodu o knize F. X. Šaldy Život ironický.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 251, 26. 10., s. 22
Annotation: Úvaha opřená o názor F.X. Šaldy na udělování státních cen spisovatelům.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 300, 28. 12., s. 12
Annotation: Čtenářský ohlas na glosu J. Slomka ke knize B. Frajerové a P. Kovaříka Tajemství testamentů; v rubrice Dopisy redakci.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 70, 24. 3., s. 17 a 26
Annotation: O konfliktním vztahu umělec vers. umělecký kritik; s mezititulky Každá, i nejostřejší hana, Žalostný literární abortus (o Šaldově neuctivém...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 24, 29. 1., s. 25
Annotation: Komentář k údajným sympatiím k fašismu u J. Demla, O. Březiny a F.X. Šaldy (inspirováno rozhovorem s A. Goldflamem v Pátku LN 23.1.2004); v druhé...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 28, 3. 2., s. 8
Annotation: Minirecenze čísla s polemikou FXŠ a F. Peroutky; v oddílu Časopis.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 101, 29. 4., s. 27
Annotation: Mj. o Šaldově pojetí evropanství a výstavce Nobelova cena a česká literatura v Památníku Karla Čapka na Strži (s citací negativního postoje...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Umění a kritika, s. 18
Annotation: Recenze; též o dřívějším ohlasu díla u nás.
Article
13
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 125, 30. 5., s. 20
Annotation: Poznámka v rubrice Minirecenze.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 63, 15. 3., s. 28
Annotation: Glosa k rozhovoru s H. P. (LN 10. 3. 2001), týkajícímu se i české literární kritiky.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 170, 26. 7., s. 6
Annotation: Šalda František Xaver; recenze studie převzaté z knihy M. R. Mohyly s vavřínem, 1939.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 202, 30. 8., s. 8
Annotation: Březina Otokar; recenze výboru z dopisů F. X. Šalda Otokaru Březinovi, usp. Holman Petr, Praha, P. Holman.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 249, 24. 10., zvl. příl. Národní 9, s. 7
Annotation: Peroutka Ferdinand; o jejich vzájemném vztahu.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 263, 11. 11., s. 4
Annotation: Štefánik Milan; poznámka k reprintu článku (Venkov, 11. 5. 1919), nezařazeného do: F. X. Š., Kritické projevy, sv. 11, Praha 1959.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 94, 21. 4., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti Šaldových jubileí, zmiňující i ediční plány Společnosti F.X. Šaldy (včetně dokončení Šaldových spisů) a vyhlášení...
Article