By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 191, 18. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s dramatikem M. Uhdem, mj. o jeho prožívání 21. srpna 1968 a česk(oslovensk)ých politických elitách v krizových situacích moderních...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 293, 18. 12., s. 8
Annotation: Zpráva o šestidílném seriálu "Kundera, román jednoho života", který vychází ve francouzském deníku Le Monde a líčí život M. Kundery.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 21, 25. 1., příl. Národní, č. 4, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 32, 7. 2., s. 9
Annotation: Odpověď na dopis M. Holubové (v rubrice též otištěný), reagující na Mlejnkovu recenzi posledního díla J. Škvoreckého (Mnoho povyku pro jeden...
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 208, 5. 9., s. 8
Annotation: Zpráva o letošních finalistech Ceny J. Škvoreckého, Společnosti J. Škvoreckého a o odhalení pamětní desky 27. 9. 2012 na domě v ul. Na Březince...
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 227, 27. 9., s. 24
Annotation: Zpráva o odhalení desky 27. 9. na domě Na Březince 13 na pražském Smíchově.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Esej o oblibě literárních postav outsiderů, žánru fantasy a infantilitě současné literatury (D. Brown, P. Coelho). Zmiňována též postava D....
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 7, 9. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s editorem 5. vydání Škvoreckého románu Příběh inženýra lidských duší.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 53, 4. 3., s. 8
Annotation: Medailon J. Celby, který zemřel 27. 2. 2013. Je zobrazen ve Zbabělcích J. Škvoreckého pod jménem Harýk.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 292, 16. 12., s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 111, 12. 5., příl. Kulturní premiéry, s. 5
Annotation: O dvanácti svazcích nové edice, vydávaných v týdenních intervalech a prodávaných v trafikách s novinami po Kč 99-; z českých autorů zastoupeni...
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 79, 2. 4., s. 9
Annotation: O ohlasu v literární příloze týdeníku Vrij Nederland a v listech NRC Handelsblad 26.3.2004 a de Volkskrant 26.3.2004; též o kladném přijetí...
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 157, 8. 7., s. 24
Annotation: Recenze s mezititulky Jak se věci mají, Tak pá pá, bejbino!, Životadárná půda západního umění.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 187, 12. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze přirovnávající prózu německého hudebníka, rodáka z Mostu, k Zbabělcům J. Škvoreckého.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 9, 11. 1., s. 18
Annotation: Poznámka o satirické tradici v české literatuře, konkrétně o J. Haškovi, J. Hausmannovi a Škvoreckého Miráklu; pod tematickým nadtitulkem Politikové...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 83, 9. 4., s. 11
Annotation: Polemická glosa k dehonestujícímu výroku divadelního podnikatele na adresu J. Š. a jeho nakladatelství ("...Škvorecký sice dělal dobré věci,...
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 211, 10. 9., s. 21
Annotation: Minirecenze v oddílu Literatura.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 236, 10. 10., s. 28
Annotation: Zpráva, mj. o kandidatuře J. Škvoreckého, navrženého českým Penklubem.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 52, 2. 3., příl. Umění a kritika, s. 17-18
Annotation: Studie s mezititulky Kdeže časy Františka Jungwirtha jsou (o překladu E. Oliveriusové), "Kultivace jazyka" (o starších překladech D. H., mj. od...
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 74, 28. 3., s. 20
Annotation: Glosa v rubrice Minirecenze.
Article