By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Medailon divadelního režiséra a dramatika E. F. Buriana.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
3
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 178, 1. 8., s. 11
Lidovky.cz [online]. -- 1. 8. 2020
Annotation: Rozhovor s dramatikem a novinářem M. Uhdem o M. Kunderovi a biografii J. Nováka "Kundera: Český život a doba".
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 231, 4. 10., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci o J. Fučíkovi (premiéra 2. 10., Studio Hrdinů a Příští vlna).
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 160, 12. 7., s. 11
Annotation: Úvaha o příbuznosti fašismu a komunismu, dokumentovaná postřehem J. Fučíka, odposlechnutým v létě 1939 F. Halasem, po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 107, 9. 5., s. 28
Annotation: Medailon v rubrice Legendární příběhy minulého století.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 134, 9. 6., s. 23
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání knihy povídek R. D. Chvalozpěv na ženu - zahradu (Euromedia Group - Odeon 2001), mj. o M. Kunderovi a svém textu...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 60, 13. 3., příl. Nedělní LN, s. 7
Annotation: O zatčení J. F. 24. 4. 1942 a jeho chování na gestapu; o zachycení těchto skutečností v knihách: J. F., Reportáž psaná na oprátce; Fučíková...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 10, 12. 1., s. 2
Annotation: Vzpomínka na J. Kratochvila.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 37, 12. 2., příl. Kulturní neděle, s. 2
Annotation: Referát o diskusním setkání nad knihou povídek M. Jariše "Oni přijdou", které uspořádal Svaz československých spisovatelů.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 18, 21. 1., s. 5
Annotation: Článek o Leninově nahlížení na umění a kulturu.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 289, 10. 12., příl. Kulturní neděle, s. 1-11
Annotation: Knižní anketa o nejlepší knihy roku; respondenti volili knihy ve třech kategoriích vymezených otázkami: "1) Kterou knihu ze své četby považujete...
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 30, 4. 2., s. 5
Annotation: Referát o slavnosti, která se na Pražském hradě konala u příležitosti 130. výročí narození B. Němcové.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 30, 4. 2., s. 5
Annotation: Článek o dějinách recepce díla B. Němcové v 19. století a první polovině 20. století.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Referát o výstavě, uspořádané na Pražském hradě u příležitosti 130. výročí narození B. Němcové.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 31, 5. 2., příl. Kulturní neděle, s. [1]
Annotation: Medailon B. Němcové.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Informační glosa o vydání italského překladu "Reportáže psané na oprátce" J. Fučíka.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 195, 20. 8., příl. Kulturní neděle, s. 7
Annotation: Zpráva o výstavě "Lidé, bděte", která připomíná význam osobnosti J. Fučíka - zvláště jeho "Reportáž psanou na oprátce".
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 211, 8. 9., s. [1]
Annotation: Článek o novinářské činnosti J. Fučíka.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 211, 8. 9., s. [1]-2
Annotation: Vzpomínka na J. Fučíka.
Article