By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o výstavě "Naše slabikáře. Historie a současnost", jež probíhá v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 286, 10. 12., s. 9
Annotation: Článek o osobnosti a literární tvorbě spisovatele a diplomata J. Gruši - a o jeho připravovaných sebraných spisech, jejichž editorem je D. Dobiáš.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 8, 10. 1., s. 18
Annotation: Zpráva o udělení Velkého kříže za zásluhy s hvězdou řádu řediteli Diplomatické akademie ve Vídni 9. 1. 2006 za přínos k upevňování česko-německých...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 124, 29. 5., s. 22
Annotation: Zpráva o rozhodnutí 72. mezinárodního kongresu PEN klubu v Berlíně.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 190, 16. 8., příl. Pátek LN, č. 33, s. 4-9
Annotation: Rozhovor.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 222, 23. 9., s. 30
Annotation: S bio-bibliografickou poznámkou a s tabulkou Cena Jaroslava Seiferta 1986-2002.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 225, 26. 9., s. 28
Annotation: Soubor glos, mj. ke grantové podpoře literárních děl a k cizími slovy zatíženému projevu J. Gruši (rozhovor v Pátku LN 16.8.2002).
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 276, 27. 11., s. 24
Annotation: Zpráva o v pořadí 20. udělení ceny 26. 11. v sídle Živnostenské banky v Praze.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 224, 24. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o návrzích na jeho jmenování do funkce prezidenta mezinárodního PEN klubu. - Též na s. 1 pod titulkem Gruša je jediným kandidátem na...
Article
10
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 70, 24. 3., s. 12
Annotation: Rozhovor a zpráva o udělení Goethovy medaile Goethovým institutem ve Výmaru 22. 3. 1999.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 76, 31. 3., s. 22
Annotation: O prezentaci 33-svazkového edičního projektu na veletrhu, organizovaného J. Grušou; s mezititulkem Česká knihovna zahájila Durychem a Haškem.
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 197, 25. 8., s. 1-2
Annotation: Nekrolog; s citováním názorů J. Gruši na A. O.
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 208, 7. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho navázané spolupráci s divadlem.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 223, 24. 9., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 149, 25. 6., příl. Národní 9, č. 26, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 207, 3. 9., příl. Národní 9, č. 36, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 297, 18. 12., s. 11
Annotation: K výskytu jeho jména (neoprávněnému) na seznamu "osob židovského původu" v listu Týdeník Politika.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 43, 23. 4., s. 7
Annotation: Heslo v slovníkové rubrice Abeceda zapovězených.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 161, 12. 9., s. 5
Annotation: S projevy vedoucích nové divadelní a literární agentury Aura-Pont: Kosta Tomáš, Gruša Jiří.
Article