By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 23, 28. 1., s. 7
Annotation: Zpráva dopisech básníků F. Halase a J. Zahradníčka, které posílali svým budoucím manželkám a které do sbírek získalo Moravské zemské muzeum.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Esej o B. Němcové.
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 22, 26. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Soubor anketních hlasů, mj. M. Balaštíka o monografii J. Kovtuna, L. Bělunkové o Posudcích J. Lopatky a J. Peňáse o knihách J. Cieslara a novince...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 24, 28. 1., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 133, 8. 6., s. 19
Annotation: Poznámka k vydání v rubrice Literární diář.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 160, 12. 7., s. 11
Annotation: Úvaha o příbuznosti fašismu a komunismu, dokumentovaná postřehem J. Fučíka, odposlechnutým v létě 1939 F. Halasem, po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 48, 26. 2., s. 12
Annotation: Rozhovor, mj. o Pešatově halasovské monografii v 4. dílu Dějin české literatury a Kunderově edici Halasovy korespondence, připravované v nakladatelství...
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 81, 5. 4., s. 10
Annotation: Glosa k citaci veršů F. Halase (z jeho básně Lyrické smetí) v metru v rámci projektu Poezie pro cestující.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 87, 12. 4., s. 28
Annotation: Polemika se sloupkem P. Jonssonové v rubrice Přímý úder (LN 5. 4.) o použití veršů F. Halase (z jeho básně Lyrické smetí) v metru v rámci...
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 230, 3. 10., s. 25
Annotation: Medailon v rubrice Legendární příběhy minulého století.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 258, 5. 11., s. 13
Annotation: Referát.
Article
12
13
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 27, 3. 4., s. 5
Annotation: Oprava tiskové chyby v nakladatelské anonnci (LN, č. 23), z níž vypadlo jméno spolueditora L. Kundery.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 227, 28. 9., příl. Nedělní LN, s. 9
Annotation: Vzpomínkový rozhovor s knihkupcem ve Frenštátu pod Radhoštěm o návštěvách básníků (mj. Zahradníček Jan, Seifert Jaroslav, Halas František)...
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 231, 3. 10., s. 8
Annotation: Wenzl Oldřich; medailóny k 90. výročí narození F. H. a k 70. výročí narození O. W.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 254, 30. 10., s. 12
Annotation: Rozhovor se synem básníka u příležitosti udělení Řádu T. G. Masaryka F. Halasovi 28. 10.; mj. o historii tzv. Halasovy závěti z roku 1949.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 1, 1. 1., příl. Kulturní neděle, s. 5
Annotation: Článek o plánech a výhledech v oblasti literárního života v roce 1950.
Article
19
by a
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 260, 6. 11., s. 2
Annotation: O pietní akci v Kunštátu, s citacemi z projevů Františka Trávníčka a Josefa Kainara.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 261, 8. 11., s. 4
Annotation: Nekrolog o Františku Halasovi.
Article