By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 5
Lidovky.cz [online]. -- 3. 12. 2019
Annotation: Zpráva o vrácení českého občanství spisovateli M. Kunderovi. Československého občanství Kunderu zbavil komunistický režim na konci 70. let,...
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 281, 4. 12., s. 10
Annotation: Autor ve svém komentáři reaguje na článek velvyslance ve Francii P. Druláka "Milan Kundera - český spisovatel a občan" (in: Právo, roč. 29,...
Article
3
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 34, 10. 2., s. 7
Annotation: Zpráva o instalaci "Lehkost" ukrajinské grafické designérky A. Solomadiny, umístěné na fasádě bývalé Zengerovy trafostanice v Praze. Název...
Article
4
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 226, 29. 9., příl. Česká pozice, s. 13-14
Annotation: Esej o střední Evropě a středoevropské kultuře. Autor si za své myšlenkové východisko zvolil práce básníka, filologa a esejisty R. Preisnera.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 264, 13. 11., s. 10
Annotation: Komentář ke kauze, zda má český stát vrátit M. Kunderovi české občanství.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 264, 13. 11., s. 1, 3
Annotation: Článek o nabídce A. Babiše ohledně navrácení českého občanství M. Kunderovi.
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 221, 22. 9., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Recenze.
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 263, 12. 11., s. 8
Annotation: Zpráva.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 285, 8. 12., s. 22, příl. Orientace, s. iv
Annotation: Článek o osobnosti a literární tvorbě spisovatele K. Pecky, který byl v 50. letech vězněn v komunistických lágrech a v období tzv. normalizace...
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 286, 10. 12., s. 9
Annotation: Článek o osobnosti a literární tvorbě spisovatele a diplomata J. Gruši - a o jeho připravovaných sebraných spisech, jejichž editorem je D. Dobiáš.
Article
12
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [1]
Lidovky.cz [online]. -- 30. 3. 2019
Annotation: Zpráva o aktivitách StB proti spisovateli M. Kunderovi po roce 1969 - i o spolupracovnících StB, které Kundera považoval za své přátele (J. Matys,...
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Článek o svazku StB s krycím jménem "Elitář", který StB vedla na spisovatele M. Kunderu od roku 1971. Už na konci roku 1959 StB na Kunderu založila...
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 28, příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o M. Kunderovi a dalších českých i světových spisovatelích (exulantech), kteří svá díla (na)psali ve svém mateřském jazyce a - ve většině...
Article
16
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 84, 9. 4., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 13. 4. 2019
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou ČRo Vltava J. Haladovou.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 167, 21. 7., s. 25, příl. Orientace, s. ix
Annotation: Zpráva o Letní filmové školy v Uherském Hradišti, v jejímž rámci bude letos promítnut film J. Jireše "Žert", natočený podle románu M. Kundery....
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 170, 25. 7., s. 15
Annotation: Článek o "Literárních novinách" v kontextu 60. let a "pražského jara" 1968.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 275, 27. 11., s. 12
Annotation: Komentář k rozhovoru M. Balaštíka s manželkou M. Kundery Věrou, který publikoval literární časopis Host (in: Host, roč. 35, 2019, č. 9, 13....
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 293, 18. 12., s. 8
Annotation: Zpráva o šestidílném seriálu "Kundera, román jednoho života", který vychází ve francouzském deníku Le Monde a líčí život M. Kundery.
Article