By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 9, 11. 1., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
2
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 255, 2. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelem a nakladatelem českých spisovatelů H. Sidenbergem.
Article
3
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 27, 1. 2., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 2. 2. 2019
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Zemský ráj to na dohled?", již uvádí Národní divadlo Brno.
Article
4
...0862-5921...
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 301, 31. 12. 2019 - 1. 1. 2020, s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 5. 1. 2020
Annotation: Recenze.
Article
5
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 113, 16. 5., příl. Orientace, s. 12
Annotation: Rozhovor s literárním historikem M. Charyparem o rukopisu Máchova "Máje" a kritické hybridní edici "Máje", jejímž spolueditorem M. Charypar je.
Article
6
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 257, 2. 11., s. 24
Annotation: Zpráva o festivalu Den poezie, jehož 14. ročník se pod názvem Pře-stup bude konat 4.-19. 11. 2012.
Article
7
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 50, 28. 2., s. 20
Annotation: Poznámka o článku J. Poláka Domnělý Máchův autoportrét (Přísně tajné! č. 1/2002).
Article
8
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 145, 22. 6., s. 20
Annotation: Přehledový článek, mj. o chorvatských vydáních děl L. Vaculíka a M. Viewegha a antologii "tří klasiků české obrozenské poezie", obsahující...
Article
9
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 191, 17. 8., s. 14
Annotation: Biografická poznámka; k otištěné povídce o K. H. Máchovi Osleplé příběhů zrcadlo.
Article
10
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 127, 1. 6., s. 6
Annotation: Zpráva v rubrice Kronika dne.
Article
11
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 129, 4. 6., s. 27
Annotation: Referát o průběhu aukce 2. 6. v Praze.
Article
12
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: K 60. výročí převozu ostatků z Litoměřic na vyšehradský hřbitov; s dalším článkem pod společným nadtitulkem Před 60 lety se Češi poprvé...
Article
13
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: O historii deníků a jejich vydávání; s dalším článkem pod společným nadtitulkem Před 60 lety se Češi poprvé vzbouřili proti nacistickým...
Article
14
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 99, 28. 4., s. 10
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 109, 13. 5., příl. Národní 9, č. 19, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
16
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 221, 21. 11., s. 9
Annotation: K 180. výročí narození 16. 11.
Article
17
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 100, 29. 4., s. 11
Annotation: Zpráva o vydání na papíře z Velkých Losin v nákladu 180+20 výtisků.
Article
18
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 129, 4. 6., s. 11
Annotation: Zpráva o zpřístupnění kompletního díla Městskou knihovnou v Praze na adrese www.mlp.cz/karelcapek; s mezititulkem Ve výhledu Karel Hynek Mácha.
Article
19
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 251, 29. 10., s. 8
Annotation: Poznámka o básníkově portrétu otištěném ve výboru z jeho básní Živý třpyt (L. Mazáč 1944); v rubrice Osobní detail.
Article
20
...0862-5921...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 297, 23. 12., příl. Pátek LN, č. 51, s. 14-22
Annotation: Reportáž o dějištích literárních děl a bydlištích slavných osobností včetně spisovatelů a divadelníků (s jejich přesnými adresami).
Article